Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Masa Tarikh : : : : :

Tema Unit Tajuk Sub Topik

: : : :

Hasil Pembelajaran : Ringkasan Isi Kandungan : Penerapan Nilai-Nilai Murni Unsur Patriotisme : : :

Pengetahuan Sedia Ada

Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran (SPP) :

Kemahiran Generik : Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP) : Kemahiran Belajar (KB) :

Kemahiran Berfikir (KBF) :

Langkah / Tempoh

Prosedur Pelaksanaan

Elemen Pengurusan Catatan, Penerapan Pembelajaran Bestari, Kemahiran Generik Nilai Murni, Nilai Alam Sekitar, Unsur Patriotisme, dan Sumber PdP

Set Induksi (5 minit)

KBKK: KB: KBF: TKP:

Sumber PdP: Nilai: SPP: Unsur Patriotisme: Sumber PdP: Nilai: SPP: Unsur Patriotisme: Sumber PdP: Nilai: SPP: Unsur Patriotisme: Sumber PdP: Nilai: SPP: Unsur Patriotisme: Sumber PdP: Nilai: SPP: Unsur Patriotisme:

Langkah 1 (15 minit)

KBKK: KB: KBF: TKP:

Langkah 2 (20 minit)

KBKK: KB: KBF: TKP:

Langkah 3 (15 minit)

KBKK: KB: KBF: TKP:

Penutup (5 minit)

KBKK: KB: KBF: TKP:

Refleksi: