Anda di halaman 1dari 2

Halaman pertama Halaman pertama merupakan halaman yang paling penting kerana di sinilah selalunya para pemeriksa dapat

membuat pemerhatian umum dan mengagak kesungguhan penulis dalam menyediakan buku tersebut (First impression evaluation). Sebaik-baiknya halaman pertama dimuatkan dengan maklumat peribadi penulis. Contoh maklumat adalah seperti berikut : Maklumat Asas Nama Penuh No. Si il !ahir " #ad Pengenalan $arikh dan $empat !ahir No. tele%on " $ele%on bimbit &lamat e-mail " url &lamat surat menyurat Maklumat Kepengakapan $arikh 'ula (erpengakap Nama Seka)an " Patrol (terkini) No. #umpulan " $roop " #re) (terkini) Nama dan alamat Sekolah (terkini) *aerah (terkini) Maklumat Waris dan Alamat Perhubungan &lamat tetap Nama (apa dan peker aannya No. tele%on " $ele%on bimbit Nama +bu dan Peker aannya No. tele%on " $ele%on bimbit

Contoh halaman pertama buku log yang mengandungi maklumat peribadi penulis bagi buku log tersebut