Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PERGURUAN ILMU KHAS JALAN YAAKUB LATIF 56000 K.

PROGRAM BINA INSAN GURU

TAJUK

: CADANGAN KERTAS KERJA PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT DAN CERAMAH / BENGKEL .

NAMA AHLI KUMPULAN : 1. JASMIN BIN HUSSAIN 2. AHMAD UBAIDAH BIN MOHD. ISA 3. RUZIAH BT. MD. SUMAIRI 4. RAVICHANDRAN A/L TOPEKAN 5. WEN BENG HENG 6. MOHD. HUSAINI BIN MOHD. HUSSIN 7. ZAID BIN ALI 8. FAZLI BIN MOHAMED 9. FADZLI BIN AHMAD 10. ABD. JALIL BIN ABU BAKAR

KUMPULAN : PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN JASMANI 4.5 AMBILAN NOVEMBER 2008

TARIKH KERTAS KERJA : 1 SEPTEMBER 2010

KERTAS CADANGAN PROGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 PGSR Ambilan November 2008

TUJUAN
1. Kertas ini bertujuan untuk memohon pertimbangan dan kelulusan

Jawatankuasa Program Bina Insan Guru (BIG) Institut Pendidkan Guru Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur.

LATARBELAKANG
2. Program BIG adalah salah satu komponen dalam pendidikan keguruan bagi memenuhi matlamat Falsafah Pendidikan Negara ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi menghadapi cabaran dalam bidang profesion perguruan. Para guru yang bakal dihantar ke sekolah-sekolah di seluruh negara bakal menempuh pelbagai cabaran seperti kejutan budaya dan perubahan persekitaran justeru mereka ini perlu dilengkapkan dengan ilmu pengetahuan di luar bilik darjah supaya dapat menyesuaikan diri mereka. 3. Program BIG juga adalah salah satu komponen yang perlu dalam Program PGSR. Kandungan BIG adalah seperti Perkhemahan, Khidmat Masyarakat dan Bengkel yang mana para pelajar wajib melaluinya. 4. Melalui pelaksanaan Program BIG adalah diharapkan para Guru Pelatih akan lebih bersedia menghadapi kerjaya dan meningkatkan keberkesanan kerja.

5.

Program BIG dapat mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. Penekanan utama BIG adalah berkaitan dengan pembangunan modal insan guru yang seimbang, hubungan guru dengan manusia dan alam, akauntabiliti profesionalisme, aktiviti kemasyarakatan, komuniti,

jenis khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada berakauntabiliti mengenali dan

dan amanah, kreativiti dan inovatif di samping para pelajar memperoleh pengalaman tentang dunia luar.

ASAS PERTIMBANGAN
6. Program ini merupakan pendedahan kepada penekanan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. 7. Berdasarkan sukatan dan pro forma kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Bina Insan Guru), hasil pembelajaran adalah seperti berikut, iaitu: 7.1 Menjelaskan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. 7.2 Berupaya berfikir secara positif dan meningkatkan prestasi kerjaya keguruan. 7.3 Menjelaskan kepentingan semangat berpasukan, kerjasama dan tanggungjawab terhadap profesion masyarakat dan Negara. 7.4 Menunjukkan kesedaran tentang kepentingan hubungan komuniti dan perkhidmatan sosial. 7.5 Kerkeupayaan berkerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu tugas secara bersama. 7.6 Berupaya berfikir secara refleksif dan kritis ke atas pengalaman,

kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan.

CADANGAN
8. Selaras dengan pertimbangan di atas, cadangan berikut dikemukakan:
a. Program BIG PGSR Fasa 2 akan diadakan mengikut ketetapan jadual dalam

lampiran.
b. Tajuk bengkel adalah seperti berikut:

i.

Tajuk 3: Guru dan Akauntabiliti Profesionalisme

c. Aktiviti khidmat masyarakat

i. ii. iii.
d. Satu

Gotong royong membersihkan kawasan balai polis Lokasi Balai Polis Pulau Pangkor Peralatan yang diperlukan penyapu, plastik sampah, kereta sorong jawatankuasa program BIG telah ditubuhkan untuk membuat

perancangan, penyelarasan dan pelaksanaan program

JAWATANKUASA KERJA PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT DAN BENGKEL 3

PENGERUSI

JASMIN BIN HUSSAIN AHMAD UBAIDAH BIN MOHD. ISA RUZIAH BT. MD. SUMAIRI RAVICHANDRAN A/L TOPEKAN

NAIB PENGERUSI : SETIAUSAHA BENDAHARI : :

AJK KHIDMAT SOSIAL

1. 2. 3.

WEN BENG HENG MOHD. HUSAINI BIN MOHD. HUSSIN ZAID BIN ALI

AJK CERAMAH

1. 2. 3.

FAZLI BIN MOHAMED FADZLI BIN AHMAD ABD. JALIL BIN ABU BAKAR

IMPLIKASI PERBELANJAAN PROGRAM KHIDMAT SOSIAL DAN BENGKEL CERAMAH


9. Kos Program BIG Fasa 2 adalah seperti jadual berikut:

9.1 PENGANGKUTAN

RM12.00 x 2 VAN =

RM

24.00

9.2 MAKANAN SARAPAN PAGI DAN MAKAN T/HARI RM 6.00 X 10 9.3 CENDERAMATA 9.4 PERALATAN = = = RM RM RM 60.00 30.00 10.00

10. PERBELANJAAN BENGKEL CERAMAH

10.1 10.2 10.3

URUSETIA CENDERAMATA SARAPAN PAGI DAN MAKAN T/HARI

= =

RM RM

50.00 50.00

RM6.00 x 54 =

RM

324.00

RM

548.00

SYOR 11. Jawatankuasa Program BIG IPG Kampus Ilmu Khas adalah dipohon untuk memberikan pertimbangan dan kelulusan terhadap cadangan pelaksanaan Program BIG Fasa 2 PGSR Ambilan 2008.

Disediakan oleh;

. RUZIAH BT. MD. SUMAIRI Setiausaha, Program BIG 2010

KERTAS KERJA INI DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN

. Pengarah, IPGM Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur.