Anda di halaman 1dari 2

UNIT 8 : SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN

Membonceng Dengan Selamat


~ Kata Hubung Pancangan Penerangan ~

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Bina ayat menggunakan kata hubung pancangan


penerangan yang telah diberikan.

Bina ayat menggunakan kata hubung pancangan


penerangan yang telah diberikan.

kerana :

kerana :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

agar :

agar :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

sewaktu :

sewaktu :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

hingga :

hingga :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Sekiranya :

Sekiranya :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai