Anda di halaman 1dari 9

supskts@gmail.

com

SK TAMAN SEGAR
JALAN MANIS TAMAN SEGAR
56100 CHERAS KUALA LUMPUR

JSU MATA
PELAJARAN

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN


TAHUN

2
31

BIL

TOPIK / ITEM

TARIKH UJIAN / PEPERIKSAAN


~
31
Mei
2013

KEFAHAMAN
R
S
T

PENGETAHUAN
R
S
T

MATA PELAJARAN MATEMATIK - K1


UJIAN / PEPERIKSAAN UJIAN PENGESANAN 1 - MAC

ARAS KEMAHIRAN
APLIKASI
ANALISIS
R
S
T
R
S
T

SINTESIS
S
T

PENILAIAN
R
S
T

JUMLAH

CONTOH ITEM PECAHAN

CONTOH ITEM PECAHAN

CONTOH ITEM PECAHAN

PERATUS

PERATUS

PECAHAN

1
1

1
1

10

11

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ARAS KESUKARAN

R = RENDAH

S = SEDERHANA

T = TINGGI

BILANGAN SOALAN

Disediakan oleh,

_________________________
)

Disemak oleh,
________________________________
(
)
SK Taman Segar

Disahkan oleh,
___________________________
( PN LIAW LIN YING )
Guru Penolong Kanan 1,
SK Taman Segar

1 Januari

2011

BAHASA MELAYU - K1

UJIAN PENGESANAN 1 - MAC

2 Februari

2012

BAHASA MELAYU - K2

UJIAN PENGESANAN 2

3 Mac

2013

BAHASA INGGERIS - K1

PKSR 1

4 April

2014

BAHASA INGGERIS - K2

PKSR 2

5 Mei

MATEMATIK - K1

UJIAN PERCUBAAN UPSR

6 Jun

MATEMATIK - K2

UJIAN PRA UPSR 1

7 Julai

SAINS

UJIAN PRA UPSR 2

8 Ogos

PENDIDIKAN ISLAM

9 September

PENDIDIKAN MORAL

10 Oktober

KAJIAN TEMPATAN

11 November

KEMAHIRAN HIDUP

12 Disember

DUNIA SAINS TEKNOLOGI

13

PENDIDIKAN MUZIK

14

BAHASA ARAB

15

PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN

16

PEND. JASMANI KESIHATAN

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KP Bahasa Melayu
KP Bahasa Inggeris
KP Matematik

KP Sains
KP Pendidikan Islam
KP Pendidikan Moral
KP Kajian Tempatan

KP Kemahiran Hidup
KP Pendidikan Seni
KP PJK

2015
HEHE

R = RENDAH
S = SEDERHANA
T = TINGGI
2
3
1

NISBAH SOALAN BERDASARKAN ARAS KESUKARAN SOALAN ( TAKSONOMI BLOOM )


TAHUN

MATEMATIK - K1

17%

UJIAN PENGESANAN 1 - MAC

33%
R = RENDAH

50%

S = SEDERHANA
T = TINGGI

ANALISIS ITEM
KELAS

SK TAMAN SEGAR
JALAN MANIS TAMAN SEGAR
56100 CHERAS KUALA LUMPUR

supskts@gmail.com

ANALISA ITEM
MATAPELAJARAN
TAHUN
KELAS
NAMA GURU
No.
Soalan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

MATEMATIK - K1

Topik / Item / Kemahiran


CONTOH ITEM PECAHAN
CONTOH ITEM PECAHAN
CONTOH ITEM PECAHAN
PERATUS
PERATUS
PECAHAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BIL.
MURID

32
Aras
Soalan
R
S

Bil.
Betul
29
28
29
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

%
90.6
87.5
90.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Bil.
Salah
3
4
3

%
9.4
12.5
9.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
2
3
4
5
6
R
S
T

AMANAH 2011
BESTARI 2012
BUDIMAN 2013
CEMERLANG
2014
CERDIK 2015
CEKAL
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

UJIAN PENGESANAN 1 - MAC


UJIAN PENGESANAN 2
PKSR 1
PKSR 2

BAHASA MELAYU - K1
BAHASA MELAYU - K2
BAHASA INGGERIS - K1
BAHASA INGGERIS - K2
MATEMATIK - K1
MATEMATIK - K2
SAINS
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
KAJIAN TEMPATAN
KEMAHIRAN HIDUP
DUNIA SAINS TEKNOLOGI
PENDIDIKAN MUZIK
BAHASA ARAB
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN
PEND. JASMANI KESIHATAN

SK TAMAN SEGAR
JALAN MANIS TAMAN SEGAR
56100 CHERAS KUALA LUMPUR

ANALISIS ITEM
PANITIA
supskts@gmail.com

ANALISA ITEM

UJIAN - MAC

MATAPELAJARAN
TAHUN
NAMA K.PANITIA
No.
Soalan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

2013
BIL.
MURID

Topik / Item / Kemahiran


CONTOH ITEM PECAHAN
CONTOH ITEM PECAHAN
CONTOH ITEM PECAHAN
PERATUS
PERATUS
PECAHAN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

119
Aras
Soalan
R
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bil.
Betul
86
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119

%
72.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

Bil.
Salah
33

%
27.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
2
3
4
5
6

AMANAH 2011
BESTARI 2012
BUDIMAN 2013
CEMERLANG
2014
CERDIK 2015
CEKAL
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

UJIAN - MAC
UJIAN - OGOS
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

BAHASA MELAYU - K1
BAHASA MELAYU - K2
BAHASA INGGERIS - K1
BAHASA INGGERIS - K2
MATEMATIK - K1
MATEMATIK - K2
SAINS
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
KAJIAN TEMPATAN
KEMAHIRAN HIDUP
DUNIA SAINS TEKNOLOGI
PENDIDIKAN MUZIK
BAHASA ARAB
PENDIDIKAN SIVIK DAN KENEGARAAN
PEND. JASMANI KESIHATAN