Anda di halaman 1dari 12

SULIT

[Lihat sebelah
SULIT


REKABENTUK DAN TEKNOLOGI
FEBRUARI 2014
1 JAM

SEKOLAH KEBANGSAAN KELABORAN
Disediakan Oleh:
Mohd Syahidan Bin Abdul Aziz


Nama :

Tahun :..


LATIHAN PENGUKUHAN BULAN FEBRUARI 2014
TAHUN 4


REKABENTUK DAN TEKNOLOGI
1 jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi bahagian A,B dan C dan mengandungi 50
soalan soalan.
2. Jawab semua soalan di ruangan jawapan yang disediakan.Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak

SULIT
[Lihat sebelah
SULIT

BAHAGIAN A

1. Sikap bertanggungjawab perlu ada pada setiap murid semasa berada di
bengkel untuk

A. Memeriahkan suasana di bengkel.
B. Menghindarkan kemalangan.
C. Memudahkan murid keluar masuk ke bengkel.
D. Menjaga kesihatan murid.

2. Yang berikut merupakan jenis-jenis peraturan keselamatan di bengkel kecuali

A. Peraturan keselamatan am.
B. Peraturan keselamatan diri.
C. Peraturan keselamatan organisasi.
D. Peraturan keselamatan alatan dan bahan.

3. Semua tingkap hendaklah dibuka untuk mendapatkan ______ yang baik dan
_____ yang mencukupi.

A. suasana ruang
B. pengudaraan cahaya
C. keselamatan peralatan
D. peralatan bahan

4. Carta peraturan keselamatan hendaklah disediakan dan dipamerkan di
bengkel untuk

A. Menceriakan bengkel.
B. Menggembirakan guru.
C. Mengingatkan murid.
D. Mengawasi murid.

5. Jika berlaku kemalangan, tindakan awal yang perlu diambil oleh murid adalah

A. Memaklumkan kepada guru.
B. Merawat murid yang cedera.
C. Mengambil peti kecemasan yang disediakan.
D. Menghubungi pihak bomba dan ambulans.SULIT
[Lihat sebelah
SULIT


6. Bahan bahan mudah terbakar seperti minyak tanah, thinner dan cat perlu..

i. Disimpan di tempat khas yang bertutup
ii. Dibiarkan terdedah di tempat terbuka
iii. Disimpan di tempat panas
iv. Dijauhkan daripada api

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

7. Alat pemadam api perlu diletakkan di tempat yang..

i. Selamat
ii. Mudah dilihat
iii. Berkunci
iv. Senang diambil
A. I dan II
B. I, II dan III
C. I, II dan IV
D. II, III dan IV

8. Murid dalam rajah di atas hendak memasuki bengkel, tetapi dihalang oleh
Guru Kemahiran Hidup. Mengapakah keadaan demikian berlaku?

A. Tidak mengikat rambut
B. Tidak menanggalkan tali leher.
C. Tidak membawa beg ke dalam bengkel
D. Tidak memakai kasut yang bertapak getah
SULIT
[Lihat sebelah
SULIT9. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah yang perlu dilakukan oleh Aisyah?

A. Memberitahu guru
B. Menjerit dengan kuat
C. Terus pergi ke klinik
D. Membuat panggilan kecemasan

10. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya alatan tangan di dalam bengkel
hilang?

A. Mendiamkan diri.
B. Menggantikan dengan alatan yang baru.
C. Melaporkan kehilangan alatan itu kepada guru.
D. Menyiasat siapa yang mengambil alatan itu.

11. Yang berikut adalah tujuan organisasi bengkel, kecuali

A. Mengelakkan kemalangan.
B. Menyiapkan kerja dengan cepat.
C. Menentukan alatan tangan tersusun.
D. Memastikan bengkel dalam keadaan bersih.

12. Mengapakah murid perlu menggunakan alatan dan bahan di bengkel dengan
cara yang betul dan selamat?

A. Untuk mengelakkan kekotoran
B. Untuk mengelakkan kemalangan
C. Untuk memudahkan kerja dilakukan
D. Untuk mendatangkan keceriaan bengkel

13. Apakah tindakan yang perlu dilakukan selepas menggunakan alatan tangan di
bengkel?

A. Membuangnya di dalam tong sampah
B. Memyimpan di tempat yang selamat
C. Membiarkannya di atas meja bengkel
D. Membawa pulang ke rumah

SULIT
[Lihat sebelah
SULIT

14. Apakah tugas seorang formen di dalam bengkel?

A. Membantu guru bagi memastikan keadaan di bengkel selamat dan
teratur
B. Membantu guru mengajar sekiranya guru tiada di dalam bengkel
C. Memastikan murid menggunakan alatan dengan betul
D. Menerangkan kepada murid tentang peraturan peraturan yang perlu
dipatuhi di dalam bengkel.

15. Apakah perkara yang perlu dilakukan sebelum meninggalkan bengkel?

i. Meninggalakan semua alatan yang telah digunakan di atas meja
ii. Memastikan semua suis elektrik ditutup
iii. Memastikan bengkel berada dalam keadaan kemas dan teratur
iv. Menutup semua pintu dan tingkap

A. i, ii dan iii
B. I, ii dan iv
C. I, iii dan iv
D. Ii, iii dan iv


16. Mengapakah murid perlu memakai apron ketika berada di bengkel?

A. Untuk memudahkan melakukan kerja
B. Untuk mengelakkan kemalangan
C. Untuk menjaga keselamatan diri
D. Untuk melindungi pakaian sekolah daripada kotor


17. Antara berikut alat yang manakah perlu terdapat di dalam bengkel sebagai
langkah keselamatan?

i. Alatan tangan
ii. Peti cadangan
iii. Alat pemadam api
iv. Peti pertolongan cemas
A. i dan ii
B. I dan iv
C. Ii dan iv
D. iii dan iv

SULIT
[Lihat sebelah
SULIT

18. Semua objek di bawah ini merupakan contoh bentuk 3D, kecuali

A. silinder
B. segi empat tepat
C. segi empat sama
D. bulat

19. Objek yang manakah mempunyai persamaan dengan silinder?

i. Tin susu
ii. Pen
iii. Kotak
iv. Buku

A. i dan ii
B. I dan iii
C. Ii dan iii
D. iii dan iv


20. Berdasarkan rajah di bawah ini, yang manakah adalah bentuk kon?


A.
B.
C.
D.


21. Apakah yang perlu dilakukan oleh murid sebelum memasuki bengkel?

A. Masuk ke bengkel apabila perlu sahaja
B. Beratur dan bersedia untuk berebut masuk.
C. Masuk tanpa mendapat kebenaran.
D. Beratur di luar bengkel dengan senyap.
SULIT
[Lihat sebelah
SULIT

22. Apakah bentuk-bentuk asas geometri yang terdapat pada botol di atas ?

A. Kon dan silinder
B. Silinder dan bulatan
C. Kiub dan bulatan
D. Piramid dan bujur23. Nyatakan jenis lakaran bagi rajah di atas

A. Lakaran satu dimensi
B. Lakaran dua dimensi
C. Lakaran tiga dimensi
D. Lakaran tiada dimensi

24. Kasut roda direka bentuk supaya bersesuaian dengan fungsinya untuk
meluncur

A. di permukaan yang bersalji.
B. di permukaan yang berair.
C. di permukaan yang rata.
D. di permukaan yang licin.
SULIT
[Lihat sebelah
SULIT25. Reka bentuk kasut roda mengalami perubahan daripada reka bentuk kasut
biasa. Perubahan ini bertujuan untuk menjamin ___ pemakainya.

A. keselamatan
B. kekemasan
C. kelajuan
D. kehebatan

26. Reka bentuk perlu dilakar terlebih dahulu sebelum sesuatu produk dibina
supaya dapat menghasilkan

A. produk yang baik.
B. produk yang aneh.
C. produk yang mudah disebarkan.
D. produk yang laris.

27. Kubus merupakan bentuk asas tiga dimensi (3D) bagi
____________________.

A. Cawan
B. Kasut
C. Bola
D. Dadu

28. Berapakah jumlah bucu yang terdapat pada sebuah kuboid?

A. 4
B. 6
C. 8
D. 12

29. Apakah fungsi lakaran 3D?

A. Membolahkan melihat objek dari pandangan atas, sisi dan hadapan
B. Melihat lebar , panjang dan tinggi objek
C. Mengetahui saiz lakaran yang hendak dibuat
D. Melihat persamaan bentuk bentuk asas


SULIT
[Lihat sebelah
SULIT

30. Apakah yang akan memudahkan kerja kerja pemasangan komponen?

A. Pencantum
B. Pengikat
C. Manual
D. MesinSULIT
[Lihat sebelah
SULIT

BAHAGIAN B
ISI TEMPAT KOSONG DENGAN JAWAPAN YANG BETUL


1. Proses menghasilkan produk baru untuk mengatasi sesuatu masalah yang
dihadapi oleh manusia dikenali sebagai ____________________.

2. Selain telefon, kini kita dapat berhubung antara satu dengan yang lain menerusi
____________________.


3. Penciptaan ____________________ merupakan idea yang dicetuskan untuk
mengatasi masalah menaip dan menyimpan sesuatu dokumen.

4. ____________________ bermaksud suatu susunan bahan yang dirancang
untuk menghasilkan sesuatu produk.

5. Alexander Graham Bell dengan sifat kreatifnya telah melahirkan idea
mencipta telefon untuk mengatasi masalah ____________________ antara
manusia.


6. Terdapat tiga perkara utama yang perlu dikaji tentang sesuatu produk, iaitu
rupa bentuk luaran produk, lakaran rupa bentuk produk, dan
____________________.

7. Bentuk-bentuk yang menarik dapat dihasilkan dengan
____________________ bentuk-bentuk asas mengikut daya kreativiti.


8. Untuk melakar reka bentuk sesuatu produk, kita boleh menggunakan
pelbagai jenis ____________________ seperti pen, pensel, arang, dan krayon.

9. Pembinaan ____________________ penting sebelum sesuatu produk itu
dikeluarkan untuk mengkaji struktur binaan, kesesuaian, kebaikan, dan
kelemahan produk tersebut.

SULIT
[Lihat sebelah
SULIT

10. Proses merekod segala maklumat tentang hasil kerja sesuatu projek itu ke dalam
buku atau fail dikenali sebagai ____________________ .
BAHAGIAN C

Padankan pernyataan dengan perkara yang sesuai.
1
.
SULIT
[Lihat sebelah
SULITSelain menggunakan fail, komputer juga
amat sesuai digunakan untuk aktiviti ini.
Objek-objek yang berada di sekeliling kita
terdiri daripada pelbagai bentuk seperti
segi empat, bulat, silinder, piramid, dan
sebagainya.
Alat ini perlu diletakkan di tempat yang
mudah dilihat dan senang diambil untuk
digunakan apabila berlaku kebakaran kecil.
Lakaran ini membolehkan kita melihat
sesuatu objek itu dari pandangan sisi,
hadapan, dan atas.
Setelah sesuatu projek itu siap dibina,
kamu perlu membuat pembentangan
tentang hasil projek itu secara lisan.
Objek ini mempunyai ciri-ciri yang sama
dengan produk yang sebenar dengan
nisbah yang tertentu.
Biasanya, pengeluar akan membekalkan
maklumat tentang sesuatu produk yang
dibeli oleh pengguna.
Skru serta bolt dan nat digunakan untuk
membuat sambungan sementara antara
komponen dan bahagian produk.
Maklumat tentang jenis projek, keterangan,
reka bentuk, lakaran dan komen perlu
direkodkan.
Sistem pengurusan yang teratur dan
sistematik perlu dilaksanakan di bengkel.
Alat pemadam
api
Komunikasi
tampak
Manual
Menyimpan
dokumen
Pengikat
Organisasi
bengkel
Bentuk-bentuk
asas
Pendokumentas
ian
Model
Lakaran tiga
dimensi
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
10
..