Anda di halaman 1dari 3

Menyingkap komplot Israel dengan Iran dan Amerika dengan Iran

Oleh : DR. AHMAD AL-AFGHANI

Sebelum memaparkan hubungan strategik antara Yahudi dan Iran, terlebih dahulu kita kembali ke
zaman silam untuk meninjau kembali sejarah, iaitu pengasas agama dan fahaman Syi`ah adalah
sebenarnya orang-orang Yahudi yang telah memperalatkan Abdullah bin Saba’, seorang Yahudi yang
berasal dari Yaman untuk mengasaskan fahaman ini di zaman Kalifah Uthman bin `Affan.

Dia telah menamakan dirinya dan para pengikutnya Syi`ah Ali (penyokong Ali) bagi tujuan mengaburi
orang-orang Islam. Hal ini telah diakui oleh al-Kasysyi, seorang tokoh Syi`ah di dalam kitabnya Ma`rifah
al-Naqilin `An Ai’immah al-Sadiqin atau lebih dikenali dengan Rijal Kasysyi. Katanya: “Sesungguhnya Ibn
Saba’ ini seorang Yahudi kemudian memeluk Islam. Dialah yang mula-mula mengisytiharkan wajibnya
menerima Imamah Ali.” Dari sinilah kita berpendapat asal usul fahaman Syi`ah dan Rafidhah diambil
daripada ajaran Yahudi.

Ahli-ahli sejarah Sunnah dan Syi`ah sepakat bahawa Ibn Saba’ lah yang menyebabkan kekacauan di
zaman Uthman dan dialah yang mencetuskan fitnah di kalangan umat Islam. Begitu juga al-Naubakhti
menukilkan daripada al-Thusi bahawa Ibn Saba’ lah yang mula-mula sekali menyerang Abu Bakar, Umar
dan Uthman.

Oleh itu kita tidak merasa hairan terhadap kerjasama antara Yahudi dan Iran dari segi bantuan dan
persenjataan. Di sini kami kemukakan beberapa contoh kerjasama itu : Syimitiz dari syarikat Balijiah
(BRB) pada 2 Januari 1985 telah mendedahkan penjualan senjata Israel kepada Iran yang dianggarkan
sebanyak 164 bilion dollar US dengan pertukaran minyak Iran.

Pada bulan Disember 1980 majalah berbahasa Perancis PBD telah mendedahkan bahawa sejak awal
peperangan Iran-Iraq lagi Iran menerima senjata Israel. Akhbar al-Ra’y al-Am juga mendedahkan
kenyataan ini ekoran meletupnya kapal terbang Argentina yang membawa senjata dari Tel Aviv ke
Tehran melalui Qabras.

Akhbar al-Ra’y bertarikh 24 April 1988 melaporkan penjualan senjata Israel kepada Iran di sepanjang
tahun 1980-1987 dan melaporkan daripada Perdana Menteri Israel, Syamir sendiri tentang bantuannya
kepada Iran. Katanya: “Menjadi kewajipan kepada Israel menjaga hubungannya dengan kepimpinan
ketenteraan Iran. Sesungguhnya peperangan yang berterusan melemahkan Iraq, musuh tradisi Israel.
Peperangan itu menyebabkan lebih banyak lagi pembahagian negara-negara Arab”.

Sumber maklumat Perancis menegaskan sejumlah Yahudi Iran memasuki Palestin melalui Viena dengan
nisbah 600 orang Yahudi setiap minggu. Dianggarkan bilangan Yahudi yang berpindah ke Amerika dan
Palestin melalui Norway seramai 9000 sejak tahun 1983. Simon Peres mempertahankan penjualan
senjata Israel kepada Iran dan menyatakan bahawa Iraq lebih berbahaya daripada Iran.

1
Sekumpulan pegawai senjata udara Israel telah mengadakan kontrak dengan Tehran dengan gaji yang
mencecah 10 000 dolar Amerika bagi setiap orang melalui Namrudi, pedagang senjata Yahudi yang
merupakan atase tentara Yahudi di Tehran.

Pada 14 Febuari 1983, iaitu pada hari peringatan Khomeini mengambil alih pemerintahan, telah berlaku
pertemuan yang mesra dan saling bertukar kucupan antara Rasfenjani dan rabai Yahudi Auril Davivy di
bangunan majlis Syura. Rabai itu berkata: “Doktor-doktor dan tentera kita sekarang ini berada di barisan
hadapan peperangan. Castro Nafin telah dipilih menjadi perwakilan Yahudi di Majlis Syura Iran. Dia
menyatakan terima kasih kepada Iran sebagai mengingati kerjasama Parsi dan Yahudi di sepanjang
sejarah.

Yahudi-yahudi Iran telah mendermakan 70 bilion riyal untuk kepentingan peperangan dengan Iraq.

Amerika dan Iran

Walaupun permusuhan yang dItunjukkan oleh Iran terhadap Amerika yang disifatkannya sebagai syaitan
besar namun di sana ada hubungan yang erat dan mendalam antara Amerika dengan pemimpin-
pemimpin Syi`ah sejak tahun 40-an lagi.

Di sana ada beberapa janji lama Amerika kepada mereka untuk mendirikan negara Syi`ah. Perjanjian-
perjanjian ini diperbaharui ketika krisis Teluk yang terakhir kerana Amerika merasakan apabila
tertegaknya sebuah negara Islam untuk Ahli Sunnah di salah sebuah negara Timur Tengah seperti Mesir,
Syria atau Iraq maka pasti pertubuhan-pertubuhan lain akan menyertainya. Ini akan mewujudkan
bahaya besar terhadap Barat dan Israel. Justeru itu, menjadi kepentingan Amerika dan Israel untuk
mendirikan Negara Syi`ah yang taksub seperti Iran untuk merealisasikan beberapa matlamat strategik
untuk mereka dan juga Israel, antaranya ialah:

Mencurah sehabis-habisnya tenaga manusia dan material dalam siri peperangan antara Sunni dan
Syi`ah sebagaimana yang berlaku antara Iran dan Iraq.

Menjadikan rantau Timur Tengah sebagai sumber utama industri senjata Amerika melalui peperangan-
peperangan ini.

Menghalang penubuhan Negara Islam Sunni yang bersifat antarabangsa.

Mendorong Ahli Sunnah menyibukkan diri dengan Syi`ah supaya kedua-dua pihak mengabaikan
kewujudan Yahudi di Palestin.

Menguasai sumber-sumber tenaga serantau seperti minyak dan lain-lain.

Memberi gambaran yang buruk kepada masyarakat umum tentang ketaksuban dan perpecahan orang-
orang Islam. Dengan itu mereka dapat menghalang manusia dari jalan Allah. Di samping itu bagi
memberi gambaran yang mengelirukan tentang Islam.

2
Antara bentuk-bentuk kerjasama antara Amerika dan Iran ialah berita yang dilaporkan oleh Agensi
Berita Perancis tentang kapal terbang senjata Amerika yang tiba di Tehran pada 14 September 1985.
Amerika juga menghantar serangan roket-roket Hawk dari bumi ke bumi dalam tempoh yang sama.
Akhbar al-Dustur melaporkan bahawa Khomeini sendiri yang mengarahkan supaya mengadakan
hubungan baik dengan Amerika untuk mengurangkan kedudukan golongan sederhana di Iran.

Walaupun wujudnya tekanan luaran antara Iran dan Amerika namun Iran merupakan sumber kedua
terbesar minyak bagi Amerika sebagai balasan kepada bantuan Amerika yang mengantikan kemusnahan
yang dilakukan oleh Iraq.

Oleh itu kita tidak menafikan wujudnya skandal-skandal yang berlaku seperti Irangate yang
mendedahkan kerjasama persenjataan dan strategi antara Iran dan Amerika.

sumber: http://ban-syiah.blogspot.com/ dan www.tenteradajjal.blogspot.com