Anda di halaman 1dari 2

BAB 2: PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

2.1 PEMILIHAN PEKERJAAN


1. Pekerjaan dapat dikategorikan dalam tiga sektor iaitu:
a) _____________________________________
b) _____________________________________
c) _____________________________________

2. Kenalpasti sektor bagi setiap pekerjaan di bawah.


Akauntan

Pegawai pertanian

Guru

Pemandu bas

Pelayan restoran

Pemaju perumahan

Nelayan

Jurutera carigali petronas

Jururawat

Pegawai perikanan

Jurutera pemprosesan

Pegawai bank

Jurutera kilang
Proton

Anggota tentera

Buruh binaan

Pemandu pelancong

sektor utama : ______________________________________________________________________


sektor kedua : ______________________________________________________________________
sektor ketiga : ______________________________________________________________________

3. Cik Elina baru menamatkan persekolahan dan telah ditawarkan pekerjaan oleh dua buah
firma.Terangkan faktor-faktor yang perlu ditimbangkan oleh Cik Elina sebelum membuat keputusan
untuk memilih firma yang sesuai untuknya.
i) _______________________________________________________
ii) _______________________________________________________
iii) _______________________________________________________
iv) _______________________________________________________
v) _______________________________________________________
vi) _______________________________________________________

SKEMA JAWAPAN:
1.
a) sektor utama
b) sektor kedua
c) sektor ketiga
2. a) sektor utama pegawai pertanian, pegawai perikanan, nelayan
b) sektor kedua buruh binaan, jurutera kilang Proton, pemaju perumahan, jurutera carigali Petronas,
jurutera pemprosesan

c) sektor ketiga akauntan, pelayan restoran, jururawat, tentera, guru, pemandu bas, pegawai bank,
pemandu pelancong
3.
i) upah wang upah wang yg tinggi
ii) faedah sampingan bonus, elaun/cuti/perubatan/tempat tinggal/kemudahan
iii) minat dapat memberi kepuasankpd individu
iv) suasana kerja berisiko rendah/selesa
v) pengaruh keluarga/rakan/guru
vi) pengalaman dan kemahiran pernah menjalankan kerja tersebut
vii) jarak dekat tempat kediamanviii)prospek peluang kenaikan pangkat/mengikuti latihan/kursus
ix) akademik kelayakan yg sesuai
x) keadaan ekonomi semasa kemelesetan/peluang kerja terhad

Anda mungkin juga menyukai