Anda di halaman 1dari 1

KAEDAH PEMBELAJARAN

BEASASKAN KOMUNITI
Memerlukan penglibatan yang tinggi dari
kalangan murid semasa membuat
pemerhatian, penyiasatan, menghasilkan
inferens daripada data atau membentuk
hipotesis
Melibatkan beberapa bahagian
iaitu komuniti bilik darjah yang
melibatkan rakan sebaya dan
guru. Selain itu, komuniti luar
bilik darjah berkaitan
masyarakat setempat iaitu lebih
meluas proses
pembelajarannya.
Kelemahan strategi
pengajaran berasaskan
komuniti pula lebih bersifat
tumpuan pembelajaran.dan
tempoh untuk berlaku
pembelajaran yang optima
akan mengambil masa yang
panjang
Kekuatan strategi pengajaran berasaskan
komuniti membolehkan murid terlibat secara
aktif dalam pelajaran mereka.
Proses dan aktiviti pembelajaran dilaksanakan
oleh murid dan bukan dipaksakan ke atas
murid

Anda mungkin juga menyukai