Anda di halaman 1dari 12

NAMA AHLI KUMPULAN

Puan Laila Sabli- SK St. Anne


Puan Rosnah bt Elia SK Abg. Hj Matahir
Puan Christine SK Sarikei
Puan Dahlia bt. Iboi SK Rentap
CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 4)
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Masa: 60 minit
Kelas : Tahun 4 Tekun
Modul 2 : Membuat corak dan rekaan
(Terancang)
Tema dan Tajuk : Objek buatan manusia/
Penanda Buku
STANDARD
PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1,2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.1.2
2.2 Aplikasi Seni
2.2.1 Media
2.2.1.1,2.2.1.2
2.2.2 Teknik dan Proses
2.2.2.1 Teknik kaligrafi
2.3 Ekspresi kreatif
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4 Apresiasi Seni
2.4.1
2.4.2
2.4.3
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU BELAJAR
PENILAIAN PdP
REFLEKSI
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.
2. Mengaplikasikan pengetahunan bahasa seni visual,media sert a proses dan teknik dalam
penghasilan penanda buku menggunakan tulisan kaligrafi.
3.Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni
visual.
1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1)
2.Guru menunjuk cara menghasilkan kaligrafi.
3.Murid menghasilkan kaligrafi.(EK1) (EK2) (EK 3)
4.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)
Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni
1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat kaligrafi berdasarkan empat
Standard Kandungan.
Contoh penanda buku yang telah siap.
Pada Akhir pengajaran
25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang
Aktiviti : Kaligrafi
CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 4)
Mata Pelajaran :
Masa: 60 minit
Kelas : 4 Tekun
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU BELAJAR
PENILAIAN PdP
REFLEKSI
STANDARD
PEMBELAJARAN

2.1 Persepsi Estetik
2.1.1 Unsur seni
2.1.1.1,2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.1.2
2.2 Aplikasi Seni
2.2.1 Media
2.2.1.1,2.2.1.2
2.2.2 Teknik dan Proses
2.2.2.1 Teknik kaligrafi
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Mengenal,memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik kaligrafi.
2. Mengaplikasikan pengetahunan bahasa seni visual,media sert a proses dan teknik dalam
penghasilan penanda buku menggunakan teknik kaligrafi.
1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1)
2.Guru menunjuk cara menghasilkan kaligrafi.
3.Murid menghasilkan kaligrafi.(EK1) (EK2) (EK 3)
1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni
1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat kaligrafi berdasarkan dua Standard
Kandungan.
Contoh kaligrafi, Komputer (Internet)
Gunting bercorak, riben, kertas warna,kertas manila saiz A4, penebuk lubang, marker
Pada Akhir pengajaran
25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang
Mata Pelajaran :Pendidikan Seni Visual
Tema dan Tajuk : Objek buatan manusia/
Penanda Buku
Aktiviti : Kaligrafi
Modul 2 : Membuat corak dan rekaan
(Terancang)
CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : DUNIA SENI VISUAL (TAHUN 3)
Mata Pelajaran :
Masa: 60 minit
Kelas : 4 Tekun
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU BELAJAR
PENILAIAN PdP
REFLEKSI
STANDARD
PEMBELAJARAN

2.3 Ekspresi kreatif
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4 Apresiasi Seni
2.4.1
2.4.2
2.4.3
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1. Mengaplikasikan pengetahunan bahasa seni visual,media sert a proses dan teknik dalam penghasilan
penanda buku menggunakan teknik kaligrafi.
2.Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni
visual.
1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas
2.Murid menghasilkan kaligrafi.(EK1) (EK2) (EK 3)
3.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni
1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat kaligrafi berdasarkan
empat Standard Kandungan.
Contoh kaligrafi, Komputer (Internet)
Gunting bercorak, riben, kertas warna,kertas manila saiz A4, penebuk lubang, marker


Pada Akhir pengajaran
28 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 2 murid yang tidak mencapai objekitif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual
Modul 2 : Membuat corak dan rekaan
(Terancang)
Aktiviti : Kaligrafi
Tema dan Tajuk : Objek buatan manusia/
Penanda Buku
BAHAN BBM
LANGKAH LANGKAH HASIL KARYA
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG
LANGKAH LANGKAH HASIL KARYA
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK,JABATAN NEGERI PULAU PINANG
Hasil akhir