Anda di halaman 1dari 1

Konsep kaunseling

Kaunseling merupakan suatu konsep yang telah di ketahui umum khususnya di


kalangan masyarakat maju. Semakin majunya kehidupan ahli dalam sesebuah
masyarakat, semakin meningkat pula masalah-masalah yang harus di tempuhi oleh
ahli-ahlinya.
Kebanyakan individu apabila diminta untuk mentakrifkan tentang kaunseling akan
menyatakan bahawa kaunseling adalah satu proses pertemuan di antara seorang
kaunselor dengan individu yang ingin diberikan bantuan. Dengan lain perkataan,
kaunselor ialah individu yang khusus bertugas secara terarah atau sukarela untuk
memberikan pertolongan kepada orang lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah
yang dihadapi oleh klien (orang yang datang berjumpa denga kaunselor. Definasi
yang di berikan ini terlalu umum.
!ntuk pemahaman dengan lebih jelas lagi tentang definisi kunseling, dipetik tiga
definisi yang telah dibuat oleh tiga tokoh iaitu "locher (#$%&' (orey (#$%% dan
)ames (#$*+.
"locher (#$%& mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses untuk menolong
individu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat
bertindak balas dalam alam persekitarannya. (orey (#$%% sepertimana dengan
"locher menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk
menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulakn masalah pada dirinya.
,khir sekali )ames (#$*+ pula mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses
pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses membantu individu untuk
mencapai kehendaknya, membimbing dan menilai potensi yang ada pada diri
individu