Anda di halaman 1dari 17

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN , KUALA LIPIS


PAHANG DARUL MAKMUR.

BINA INSAN GURU

TUGASAN PROJEK INDUVIDU

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU / PPG


AMBILAN FEBRUARI 2012
BIODATA PELAJAR

NAMA
UNIT
NO K/P
TARIKH TUGASAN
TARIKH SERAH
TUGASAN
NAMA PENSYARAH

SHAH IRYANI BINTI MD SHAH


PPG PRA 1 ( SEM 4 )
800623-01-6128

EN SARUDIN BIN MAD AMIN

BIODATA PELAJAR

NAMA PELAJAR
NO KAD PENGENALAN
TEMPAT LAHIR
KUMPULAN/UNIT
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH

: SHAH IRYANI BINTI MD SHAH


: 800623-01-6128
: KG HANG TUAH, 84020 SAGIL, JOHOR.
: PRA SEKOLAH UNIT 1 (PPG 2012)
: SK SATAK.
: GURU BESAR
SK SATAK,
27610, RAUB , PAHANG

ALAMAT SURAT MENYURAT : NO 4B,KG JASU ,ULU SUNGAI,27610


RAUB, PAHANG.
NO TEL BIMBIT
: 019-9661012 / 012-9935605
EMAIL
: simsiryani@gmail.com

PENGHARGAAN
Jutaan terima kasih saya kepada pensyarah saya iaitu Encik Sarudin bin Mad Amin atas
penerangan tentang perlaksanaan Tugasan BIGa bagi semester ini. Ucapan terima kasih juga
kepada rakan setugas di Sekolah Kebangsaan Satak, Raub atas usaha kalian dalam
melayani setiap pertanyaan yang diajukan. Tanpa bantuan kalian tidak mungkin saya dapat
menyempurnakan tugasan ini.
Jutaan terima kasih juga kepada rakan sekuliah saya dimana atas kerjasama yang diberikan
dan juga buah fikiran yang bernas sekaligus memberi idea yang boleh saya gunapakai dalam
menyiapkan tugasan ini. Akhirkata JUTAAN TERIMA KASIH kepada semua.

LAMAN PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja kami saya i kecuali nukilan dan
ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan
Nama pelajar
Tarikh

:
:

SHAH IRYANI BINTI MD SHAH

SK. SATAK RAUB PAHANG

KERTAS KERJA
PROJEK
KECERIAAN SEKOLAH
SK SATAK 2014

MUKADIMAH
Sekolah SK Satak Raub, mempunyai keluasan melebihi 5 hektar. Dengan keluasan tersebut beberapa projek adalah
difikirkan perlu dijalankan untuk menceriakan kawasan Persekitaran Sekolah Projek ini adalah salah satu aktiviti
Jawatankuasa PIBG SK Satak 2014

Kertas kerja ini sedapat mungkin menggariskan pengisian program dengan mengambilkira penglibatan semua ahli
pibg dan warga sekolah SK Satak Raub.

Di masa yang sama semangat kecintaan terhadap sekolah dapat dipupuk dengan meletakkannya sebagai matlamat
yang utama di samping dapat menceriakan lagi Kawasan Persekitaran SK. Satak, Raub

Untuk makluman semua, Pejabat Pelajaran Daerah, guru-guru di kawasan terdekat dan juga murid-murid malah
pelajar-pelajar dari sekolah lain selalu datang untuk menjalankan pelbagai aktiviti di sekolah kita. Aktiviti-aktiviti tersebut
adalah seperti mesyuarat, kursus, taklimat, Kem Kecemerlangan dan sebagainya.Oleh sebab itu, Pihak PIBG memohon agar
kerjasama dari semua pihak sekolah untuk menjayakan Projek Keceriaaan ini untuk kebaikkan bersama.

1.

NAMA PROJEK :
PROJEK SEKOLAHKU INDAH DAN SEGAR

2.

OBJEKTIF :

2.1

Menceriakan Kawasan Persekitaran sekolah

2.2

Meningkatkan peratus keceriaan sekolah.

2.3

Mewujudkan suasana ceria dan cantik pada guru-guru SK Satak juga para tetamu yang datang ke sekolah ini di
samping meningkatkan semangat murid untuk kesekolah.

2.4
3.

Persekitaran yang bersih akan mewujudkan suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran murid
TARIKH :
Antara Bulan APRIL - OKTOBER 2014

4.

TEMPAT :
KAWASAN SK SATAK

5.

AKTIVITI CADANGAN YANG AKAN DIJALANKAN :


5.1.1

Landskap Sekolah

5.1.2

Menaiktaraf pintu pagar sekolah

5.1.3

Menambah bilangan pokok-pokok bunga dan buah-buahan di kawasan


sekolah

5.1.4

Membina 3 saliran paip air di kawasan sekitar sekolah untuk tujuan penyiraman pokok-pokok

5.1.6

Membina Lalaun Gajah Menyusur

JAWATANKUASA PROJEK :
6.1 JAWATAN KUASA PENGELOLA
Penasihat

: En Jaafar bin Omar

(Guru Besar)

Pengerusi

: En Jazemi b Zainal

(YDP PIBG)

Timb. Pengerusi

: Pn Elly Nordiana bt Hj Noh

(GPK HEM )

Naib Pengerusi I

: YM Tg Abdol Hakim b Tg Jaafar

Naib Pengerusi II

: En Mat Radi b Yaacob

Setiausaha

: Pn Shah Iryani binti Md Shah

N/Setiausaha

: Cik Malida a/p Che Mat

Bendahari

: Pn Sharifah binti Abas

6.2 AHLI JAWATANKUASA KERJA


6.2.1

Landskap Sekolah
Ketua Projek

En Wan Mohd Khairi b Wan Hassan


En Ainul Azwan bin Azman
En Hamdan b Ismai
En Adi bin Ahmad

6.2.2

Menaiktaraf pintu pagar sekolah


Ketua Projek

En Mohd Rofizi b Mat Kasih


En Mohamad Azmi b Ali
En Amin Reza
En Mohd Izzul Hisyam

6.2.3

Menambah bilangan pokok-pokok bunga dan buah-buahan di kawasan


sekolah
Ketua Projek

Pn Shah Iryani binti Md Shah


Pn Maini bt Aziz
Pn Noor Syuhada bt Abu Bakar
Pn Nurul Idayu bt Ab. Aziz

6.2.4

Membina 3 saliran paip air di kawasan sekitar sekolah


Ketua Projek

En Mohd Firdaus b Ismail


En Muhammad Azreen b Muhammad

6.2.5

Membina laluan Gajah Menyusur


Ketua Projek

En Mohd Ramlee b Mat Nasir


En Zawawi b Ahmad
Pn Sharifah bt Abas
Pn Shah Iryani bt Md Shah

ANGGARAN PERBELANJAAN:
Bil
1

Projek

Anggaran Kasar
Perbelanjaan

Menaiktaraf pintu pagar sekolah

Menambah bilangan pokok-pokok bunga dan


pokok buah-buahan di kawasan
sekolah
Membina 3 saliran paip air di kawasan sekitar
sekolah

Laluan Gajah Menyusur

RM 500.00
RM 500.00
RM 3500.00

JUMLAH ANGGARAN KOS

8.

RM 3000.00

RM 7500.00

PENUTUP

Adalah menjadi harapan Jawatankuasa PROGRAM SK Satak agar Projek Keceriaan sekolah dapat berjalan seperti
yang telah dirancang. Semoga projek ini mendapat manfaat kepada semua pihak.

Disediakan oleh ,

Disemak oleh,

Disahkan oleh

..
(SHAH IRYANI BT MD SHAH)
S/U PROGRAM

.
(ELLY NORDIANA BT NOH)
GPK PENTAD & KURIKULUM
SK SATAK

(JAAFAR BIN OMAR)


GURU BESAR
SK SATAK

LAPORAN : SEBELUM..
Pada tarikh 17 Mac 2014 , saya telahpun berbincang dengan GPK Pentakbiran dan Kurikulum
, Pn Elly Nordiana bin Noh untuk mendapatkan pendapat beliau tentang projek BIG yang perlu
saya laksanakan dalam semester 6 ini. Alhamdullilah beliau amat memahami tugasan saya
sebagai seorang pelajar di mana perlu melaksanakan tanggungjawab yang telah
diamanahkan.
Dalam perbincangan sesingkat kerana beliau perlu menghadiri mensyuarat di Pejabat
Pendidikan Raub, kami telahpun berjaya menyediakan satu kertas kerja untuk projek
keceriaan tersebut. Perbincangan meliputi dari aspek misi dan visi, lantikan AJK pelaksana
dan AJK kecil, Agihan kerja setiap JK, perbelanjaan untuk menampung kos projek dan juga
perancangan projek-projek yang akan dilaksanakan kelak.
Pada 19 Mac 2014, saya telah menyerahkan Kertas Kerja kepada Tuan Guru Besar untuk
disemak. Setelah mengenalpasti kelemahan kertas kerja tersebut, saya telahpun memperbaiki
kesilapan dan disahkan oleh Tuan Guru Besar. Seterusnya saya diminta untuk mengedarkan
memo panggilan mesyuarat kepada semua guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Satak
tentang pembentangan kertas kerja tersebut.
Bertarikh 21 Mac 2014 ( Jumaat ) , satu mesyuarat telah dijalankan bagi membentangkan
Kertas Kerja Projek Gotong Royong. Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Tuan Guru Besar.
Saya mencatat minit mesyuarat tersebut.
Penerangan kertas kerja secara terperinci oleh GPK . mesyuarat berlangsung dengan lancar
dan semua ahli mesyuarat faham akan tugas yang diberikan kepada mereka.
Tuan Guru Besar amat berharap agar projek ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
Tuan Guru Besar juga mengharapkan semua AJK memberikan komitmen sebaiknya agar
semua aktiviti dijalankan mengikut seperti yang dirancang.

LAPORAN : SEMASA.
Dalam sepanjang tempoh perlaksanaan, semua AJK bagi setiap projek yang dirancang dan
dipersetujui sepertimana dalam mesyuarat telah dijalankan sebaiknya.
Ketua bagi semua AJK telah dapat memikul tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan
sebaiknya. Pada peringkat ini satu mesyuarat kecil dilakukan secara santai bagi
membincangkan cara dan kaedah perlaksanaan yang patut dilakuan.
Sebagai contoh :
Bagi bahagian Lanskap Sekolah

semua ajk yang terlibat telah mengenalpasti beberapa

ruangan yang sesuai untuk dijadikan taman bunga. Mereka juga telah bercadang untuk
memambahkan beberapa bunga untuk tujuan mencantikkan kawasan yang pada awalnya
seperti tiada fungsinya.
Mereka juga telah merancang untuk melaksanakan laluan kaki yang boleh dilalui oleh muridmurid. Lokasi yang mereka pilih ialah kawasan tepi pagar berhadapan dengan pejabat
sekolah.
Berbekal dengan peruntukkan yang diluluskan, ajk telahpun menempah pelekat kata-kata
hikmat yang dilekatkan di mata tangga untuk pedoman anak murid setiap kali mereka
menyusuri mata tangga . Bagi saya ianya sangat memberi banyak manfaat kepada mereka.
Selain itu terdapat juga lankskap yang telah ditanam bagi mencantikkan setiap sudut untuk
menceriakan kawasan persekitaran sekolah.

LAPORAN : SELEPAS.
Walaupun masih di dalam perancangan , dan masih lagi menggunakan masa yang telah
ditetapkan untuk melaksanakan projek - projek tersebut terdapat beberapa projek yang telah
siap dilaksanakan seperti Tangga Berilmu yang mana murid dapat memanfaatkannya. Setiap
langkah murid menaiki tangga tersebut, mereka akan membaca setiap apa yang tertera di
tangga tersebut.
Beberapa projek yang telah siap amat cantik dan sempurna di pandangan mata saya. Saya
cukup berpuashati dengan hasil kerjasama rakan sekerja dalam sama-sama menyumbangkan
segala tenaga dan buah fikiran dalam usaha mewujudkan suasana yang ceria di persekitaran
kawasan sekolah.
Impak yang positif bagi murid apabila mereka gemar untuk berada di kawasan yang cantik ini
untuk mengulang kaji pelajaran. Suasana yang cantik

mententeramkan mereka untuk

mengulangkaji pelajaran malahan tempat merka untuk merehatkan diri.


Sebelum ini , sekolah kami tiada susur gajah untuk kegunaan urid dan guru. Ini menimbulkan
kesukaran untuk ke kelas yang berada di bangunan yang lain. Terutamanya pada waktu
hujan. Dengan adanya projek ini maka terbinalah satu susur gajah yang menghubungkan
antara dua buah bangunan. Semua warga sekolah berasa sangat berpuas hati kerana dapat
menggunakan susur gajah ini . Selain dari dapat mengelakkan dari hujan dan panas , ianya
susur gajah ini dapat memendekkan masa kerana jarak dari satu bangunan ke satu bangunan
lebih dekat.

Alhamdulillah , syukur kepada Ilahi atas kesempatan yang dipinjamkan kepada saya untuk
menyempurnakan tugasan kali ini. Sepanjang saya menyiapkan tugasan ini telah memberi
ilmu pengetahuan baru kepada saya. Dari peringkat awal iaitu semasa sidang mesyuarat
untuk membincangkan hal yang berkaitan dengan projek yang bakal dijalankan. Walaupun
pada peringkat awal perbincang ada beberapa perselisihan pendapat berlaku namun atas
kebijaksanaan pihak pentadbir mampu menyelesaikan hal yang timbul.
Saya juga dapat merasakan satu tanggungjawab yang besar dalam menentukan ajk di bawah
pimpinan saya sama-sama berusaha dalam melaksanakan tugasan yang telah diamanahkan.
Dalam tugasan ini, saya mempelajari kaedah menyediakan kertas kerja projek. Pada asalnya
memang merungsingkan saya kerana amatlah jarang saya ditugaskan untuk membuat kertas
kerja ini. Mujurlah saya dibantu oleh GPK 1 saya yang memang ringan tulang sedia
menyalurkan ilmu pengetahuan yang ada dalam membantu saya menyediakan kertas kerja
projek ini.
Selain itu saya juga belajar untuk merancang perbelanjaan yang mencukupi untuk
merealisasikan projek mengikut peruntukkan yang diada. Perbelanjaan yang berhemah untuk
mengelakkan sebarang perbaziran.

Kertas
kerja

Anda mungkin juga menyukai