Anda di halaman 1dari 1

Untuk beberapa abad, Ruy Lopez menjadi permainan pembukaan favorit yang dimulai dengan

1.e2-e4.
Dalam banyak variasi, putih dapat membawakan suatu permainan yang menekan, tanpa mudah
dipecahkan/ dinetralkan.
1.e4-e5,2.Kf3-Kc6,3.Gb5-Kd4,4.Kxd4-exd4,5.00-Ke7.
3.Gb5-Gc5,4.00-Kd4,5.b4-... 3.Gb5-Kge7,4.Kc3-g6.
varian Berlin Defence
1.e4-e5,2.Kf3-Kc6,3.Gb5-Kf6,4.00-d6,5.d4-Gd7,6.Kc3-Ge7(exd4),7.Be1-00.
4.00-Kxe4,5.d4-Ge7(Kd6),6.Me2-Kd6,7.Gxc6-bxc6
varian STEINITZ
1.e4-e5,2.Kf3-Kc6,3.Kc3-g6,4.d4-exd4,5.Kxd4-Gg7,6.Ge3-Kf6,7.Kxc6-bxc6,8.e5-Kg8,9.Gd4Me7.
varian Schlechter
1.e4-e5,2.Kf3-Kc6,3.Kc3-Gb4,4.Kd5-Kf6
Tayler Opening
1.e4-e5,2.Kf3-Kc6,3.Ge2-Kf6,4.d3-d5,5.Kbd2-......
1e4-e5,2.Kf3-Kc6,3.Gb5-a6,4.Ga4-Kf6,5.00-Ge7,6.Be1-b5,7.Gb3-00,8.c3-d6,9.h3-Ka5,10.Gc2c5.
5.00-Kxe4,6.d4-b5,7.Gb3-d5,8.dxe5-Ge6,9.c3-Ge7,10.Be1-.......
5.00-b5,6.Gb3-d6,7.Kg5-d5,8.exd5-Kd4.
5.00-Ge7,6.Be1-b5,7.Gb.
5.00-d6,6.Gxc6+-bxc6,7.d4-Kxe4(Gg4)
5.Me2-b5,6.Gb3-Gc7,7.d4-d6,8.c3-Gg4 6.Be1-b5,7.Gb3-d6,8.d4-Kxd4
6.Be1-d6,7.c3-00,8.d4-Gd7
1.e4-ke5,2.Kf3-Kc6,3.Gb5-a6,
4.Gxc6-dxc6,5.00-Gg4,6.h3
4.Ga4-d6,5.d4-b5,6.Gb3-Kxd4,7.Kxd4-exd4,8.Mxd4-c5. 4.Ga,5.c3-Gd7,6.d4-Kge7(g6). 4.Ga4d6,5.c3-f5,6.exf5-Gxf5,7.00-.... 4.Ga4-d6,5.Gxc6-bxc6,6.d4-f6. 4.Ga4-Kf6,5.00-Ge7,6.Me2b5,7.Gb3-00(d6) 4.Ga4-b5,5.Gb3-Ka5 5.d4-exd4,6.Mxd4-Mxd4,7.Kxd4-.... 5.d3-Gg4,6.h3-Gxf3.

Anda mungkin juga menyukai