Anda di halaman 1dari 13

PPGPJJ SEMESTER 1 SESI 2014/2015

KRP 3974
LATIHAN MENGAJAR 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 1
DISEDIAKAN OLEH :
..........................................
NO MATRIK ................................
KUMPULAN .....................

PENSYARAH: ...............................
TARIKH SERAHAN: .........................................
1

1.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1


Kaedah Pengajaran : Konstruktivisme, Perbincangan dan Simulasi

Nama Guru Pelatih: Puan Adibah binti Ishak


Tarikh/Hari

: 22hb September 2014 ( Isnin )

Masa

: 11.15 - 12.15

Kelas

: Tahun Lima Jaya

Bilangan: 32 orang pelajar

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Unit/Tema

: Unit 1- Kekeluargaan

Tajuk

: Rumahku Syurgaku

Objektif

: Pada akhir pelajaran, murid dapat:


1. Menggunakan sekurang-kurangnya 5 kata panggilan yang dipelajari.
2. Membaca dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
3. Membina pelbagai jenis ayat.

Hasil Pembelajaran: Kemahiran


Fokus Utama:
Mendengar dan bertutur
1.1.Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.
Membaca
5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Fokus Sampingan
Menulis
8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.
Sistem Bahasa

: 1. Tatabahasa Kata nama am, kata nama khas, tanda baca,


2. Sebutan dan intonasi Jenis ayat
3. Kosa kata

Pengisian Kurikulum

Ilmu

: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Kajian Tempatan

Nilai

: Hormat menghormati, bekerjasama, kasih sayang

KBT

: Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal


Konstruktivisme

Alat Bantu Mengajar

: Buku teks, lembaran kerja , komputer riba/LCD

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid telah berada di dalam situasi keluarga asas dan keluarga


kembangan dan murid pernah membina/menulis ayat mudah.
2

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran


Aktiviti guru

Aktiviti murid

Catatan

Set induksi

-Nyanyian lagu

-Guru

-Murid

ABM:

(5 minit)

Lagu Sayang

memasang lagu

mendengar

-Komputer

Ibu Sayangi

tersebut dan

dahulu dan

Perisian Power

Bapa

meminta murid

menghayati lirik

Point

menghayati lirik

lagu.

Nilai:

lagu.

Kasih sayang

-Guru menyanyi

-Murid menyanyi

bersama-sama.

beramai-ramai

Integrasi Inovasi
yang
diterapkan :
Penghayatan
murid
dalam
nyanyian
mereka.

Langkah 1

Menerangkan

-Guru

-Murid

ABM

( 10 minit )

salasilah

menerangkan

berinteraksi

-Power Point

keluarga.

tajuk pelajaran

dengan guru

-Carta Salasilah

dan bersoal

menceritakan

Keluarga Asas

jawab tentang

salasilah

dan Kembangan

pengetahuan

keluarga mereka.

Nilai: Prihatin

sedia ada murid

-Murid dipilih

berkenaan

secara rawak

salasilah

untuk

keluarga masing-

menceritakannya.

masing .

Integrasi Inovasi
yang diterapkan:
Murid bercerita
melalui
pengalaman
mereka.
-Kata panggilan:

-Keluarga Asas

-Guru memberi

-Murid

penerangan

mendengar dan

tentang keluarga

memerhati carta

asas.

yang ditunjukkan.

-Guru

-Murid

menerangkan

mendengar

tentang kata

sambil menjawab

4 yang
panggilan

soalan guru.

boleh digunakan.

-Ayah,bapa,Ibu,
emak,mama
kakak,kak long
abang,along
-Nenek, datuk,
mak cik, mak
ngah.moyang

Refleksi :
Tugasan:
Pengayaan/Pemulihan: Kumpulan yang menguasai kemahiran diberi soalan pengayaan.
Aktiviti susulan (jika ada):
Integrasi Inovasi yang diterapkan:
2.0 Bahan persembahan pengajaran
2.1

SENIKATA LAGU:
Sayang Ibu Sayangi Bapa
Geylang si paku geylang,
Gelang si rama-rama,
Pulang marilah pulang,
Marilah pulang bersama-sama.

Sayangi ibu sayangi bapa,


Jangan derhaka kepada mereka,
Besar jasanya tiada terhingga,
Hendak dibalas tiada upaya.

Ringan tulang amal sentiasa,


Bantu mereka ringankan kerja,
Usah biarkan mereka berdua,
Berpenat lelah sepanjang masa.

Anak yang baik jadi idaman,


Ibu dan ayah menaruh harapan,
Jasa mereka tiada saingan,
Wang berjuta bukan balasan.
5

Hati ibu jangan lukakan,


Nanti kita dapat balasan,
Hidup mendapat celaan Tuhan,
Tidakkan berkat usaha kalian.

2.2

CARTA SALASILAH DALAM KELUARGA ASAS

Abdul Basir bin Yusoff

Adibah binti Ishak

(bapa)

(Ibu)

Aqma bt Abdul
Basir

Adib bin Abdul


Basir

Ariff bin Abdul


Basir

(Anak)

(Anak)

(Anak)

2.3

ISHAK

CARTA SALASILAH KELUARGA KEMBANGAN

ZAHARAH

YUSOFF

(IBU)

(BAPA)

(BAPA)

ALIYA

AMIRAH

AMIR

(ANAK)

(ANAK)

(ANAK)

AMAR
FAZRIN
(ANAK)

HALIMAH
(IBU)

HADLIANA

HAIRI

(ANAK)

(ANAK)

2.4 Petikan Dialog

3.0 Soalan Lembaran kerja


Tarikh:___________
Nama:_____________________________

Tahun:___________

Kemahiran Menulis: 8.1 (Aras 1) (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Arahan: Namakan jenis ayat , kemudian bina ayat dengan kata panggilan yang telah
disenaraikan.
mak ngah
Contoh:

nenek

abang

pak long

bapa

datuk

Ayat Tanya
-

Bilakah mak ngah sampai ?

1. Ayat __________________________
___________________________________________________________________
2. Ayat__________________________
____________________________________________________________________
3. Ayat __________________________
___________________________________________________________________
4. Ayat__________________________
____________________________________________________________________
5. Ayat__________________________
____________________________________________________________________

3.1 Soalan lembaran Kerja Kumpulan Pengayaan


Tarikh:___________________
Nama:_____________________________

Tahun:___________

Kemahiran Menulis: 8.1 (Aras 1) (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.
10

Arahan: Namakan jenis ayat. Kemudian bagi setiap jenis ayat bina 2 lagi ayat kamu sendiri
menggunakan kata panggilan yang telah dipelajari.
Contoh:
Ayat Tanya
-

Bilakah mak ngah sampai ?

Di manakah adik simpan buku itu ?

Siapakah kakak kesayangan kamu ?

1. Ayat __________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Ayat__________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Ayat__________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.0 Integrasi Inovasi yang diterapkan
Aktiviti Simulasi: Lakonan
11

12

13