Anda di halaman 1dari 2

Pengenalan Kepada Sains Sosial

Sains sosial adalah satu cabang ilmu yang muncul kesan usaha sesetengah ahli fikir Barat
khususnya di Eropah, untuk menjelaskan fenomena dan isu-isu yang berbangkit dari semasa
ke semasa di rantau itu berasaskan prinsip-prinsip logik dan rasional seperti yang telah
diamakan dalam sains tulen. Pertumbuhan cabang ilmu ini berkait rapat dengan penerimaan
secara meluas satu epistemologi (teori tentang pengetahuan) baru di kalangan anggota
masyarakat Barat yang mengandaikan bahawa setiap satu benda di alam nyata boleh
diselidiki secara sistematik dan objektif. Ini termasuk tingkah laku manusia, hubungan sosial
yang terjalin di kalangan anggota masyarakat dan jenis, organisasi serta fungsi kelompok
sosial yang terbentuk dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu, perkembangan sains sosial ada
kaitan rapat dengan tiga perkara berikut iaitu : Pemantapan falsafah rasional Pengaplikasian
kaedah saintifik untuk menyelidiki fenomena sosial Pendidikan masyarakat tentang
bagaimana isu-isu sosial harus ditangani dan diselesaikan demi kepentingan bersama. Sains
sosial umumnya diertikan sebagai kajian mengenai manusia dan masyarakat. Secara khusus,
sains sosial merujuk kepada penggunaan kaedah saintifik untuk mengkaji cara manusia
mengatur kehidupan berkelompok dan membentuk jaringan hubungan untuk membolehkan
mereka menjalani kehidupan tersebut. Dalam kata lainnya,sains sosial ialah himpunan
pengetahuan mengenai pemahaman dan kajian tentang manusia,budaya dan masyarakat,iaitu
semua aspek kehidupan manusia termasuk hubungan atau interaksi sosial dan jalinan sosial
sesama

mereka.

Pada abad keenam belas, orang Eropah dan Islam fikir serupa dalam merujuk
semua
kegiatan aspek kemanusiaan yang penting kepada agama. Perkembangan
bersejarah

di

barat

menerajui

untuk kemunculan pemikiran sekular, yang dipinggirkan dan agama berpetakpetak.


Untuk Muslim, satu masalah utama dengan persefahaman perkembanganperkembangan

ini

adalah

luas

majoriti huraian-huraian Eropah sejarah ini secara dasarnya salah dan di


berbeza daripada fakta. Bagaimanapun , menemui ini bukan mudah, kerana
yang

berkaitan

bahan tidak boleh didapati dengan mudah , dan tidak merujuk atau dibincangkan
dalam

aliran

utama

teks-teks. Matlamat utama seksyen ini ialah untuk menunjukkan sains sosial itu

ditimbulkan

di

Eropah

sebagai

satu

penggantian terhadap agama. Ia cuba menjawab soalan tentang lelaki dan


masyarakat

berdasarkan

membuat keputusan, falsafah dan pemerhatian daripada kepercayaan. Maka ia


dalam

tentangan

langsung

Islam dalam banyak bidang dan tidak boleh dengan mudah dimesrakan dalam
satu rangka kerja Islam.
Dalam Agama dan Rise of Capitalism, Tawney tulis bahawa sekularisasi teori
politik ialah yang paling penting perubahan intelek yang mengiring di
dunia moden:
Perbandingan

Bidang

Sains Sosial Islam

Rujukan
Dr. Asad Zaman, The Origins of Western Social Sciences

Sains Sosial Barat