Anda di halaman 1dari 5

Penghargaaan

Assalamualaikum w.b.t dan salam sejahtera..

Terlebih dahulu saya ingin mengucap selamat menyambut Ramadan AlMubarak kepada seluruh umat islam khususnya kepada seluruh warga Universiti
Sains Malaysia (USM). Syukur ke hadrat ilahi, dengan limpah kurnia-Nya kertas
kerja ini dapat disempurnakan bagi kursus pengantar Pendidikan Khas (PPK 101).
Matlamat kertas kerja ini dilaksanakan adalh supaya bakal pendidik akan mendalami
aspek

keperluan

khas

murid

daripada

pelbagai

kategori

ketidakupayaan

terutamanya kanak-kanak sindrom down.

Setinggi

penghargaan

diucapkan

kepada

pihak-pihak

yang

terlibat

terutamanya kepada Dr. Zuri Bin Ghani selaku pensyarah dan tutor bagi kursus PPK
101 kerana telah banyak memberi kami tunjuk ajar dalam menyiapkan laporan ini.
Ucapan penghargaan ini juga saya tujukan kepada rakan-rakan kursus PPK 101
khususnya rakan-rakan daripada kumpulan tutorial yang sama.

Harapan saya adalah diharapkan kertas kerja ini dapat dimanfaatkan


sepenuhnya oleh kumpulan sasaran seperti pelajar, pihak sekolah, guru-guru
pendidikan khas,ibu bapa serta individu yang terlibat bagi menjalankan intervensi
awal terhadap kanak-kanak sindrom down untuk membantu kanak-kanak ini
menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Sekian..

Mata Pelajaran

: Pendidikan Jasmani

Tarikh

: 20 Ogos 2014

Tahun

: 2 Lestari

Masa

: 8.15 8.45 pagi

Bil. Murid

: 6 orang (3 Lelaki, 3 Perempuan)

Tunjang

: Kemahiran

Tajuk

: Manipulasi Alatan

Sub Tajuk

: Melambung dan Menyambut

Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-

Psikomotor

: 1. Melambung dan menyambut bola kecil secara


berpasangan dalam jarak 3 meter sekurang-kurangnya 3
kali percubaan dengan teknik yang betul.
2. Mengaplikasikan kemahiran melambung dan menyambut
dalam aktiviti kemuncak @ permainan kecil.

Kognitif

: Menyatakan tentang cara melambung dan menyambung


bola kecil dengan betul.

Afektif

: Berasa seronok dan berdisiplin ketika melakukan aktiviti.

Pengabungjalinan

: Bahasa Melayu,Matematik dan Sains.

KBKK

: Membanding beza antara melambung dan menyambut

Penerapan Nilai

: Mematuhi arahan dan kerjasama

Bahan Sumber P&P

Bil..

Alatan

Jumlah

1.

Bola Kecil

20

2.

Bola Besar

10

3.

Skitel

4.

Bakul

LANGKAH

AKTIVITI

Permulaan
5 Minit

Memanaskan badan

Permainan Kecil

FOKUS PEMBELAJARAN
Guru perkenalkan permainan
memungut bola.
- Murid diminta berlari dalam
kawasan permainan dan
memungut bola kecil sahaja.
- Bola yang dipungut
dimasukkan ke dalam bakul
masing-masing.
- Individu yang memasukkan
bola kecil yang paling banyak
akan dikira pemenang.

ORGANISASI

B
B
B
X
X
X

o
o

o
o
o
G

B=Bakul

G=Guru

X=Murid =Bola besar


O=Bola kecil

Regangan Badan

Semua pelajar akan mengikut


setiap pergerakan yang di
lakukan oleh guru dengan
kiraan 1 hingga 8.
Kepala pandang atas, bawah
Bahu- secara berpasangan
tolak bahu kawan.
Angkat tangan ke atas dan
perlahan-lahan turunkan tangan
mencecah lantai.
Pinggang- Kilaskan ke kiri dan
kanan.
Kaki- Gaya seperti tendang
bola.

G
X

X
X
X

CATATAN
*Alatan
Bola besar
Bola kecil
Wisel
Bakul

*Membanding
beza saiz
bola

Perkembangan Langkah 1
15 Minit
Demonstrasi guru
Lambung dan
tangkap bola kecil
dengan kedua-dua
belah tangan.

Guru menerangkan konsep


melambung dan menangkap
bola kecil
- Kaki dibuka seluas bahu.
- Pegang bola dengan kedua
belah tangan
- Mata memandang pada bola.
- Kemudian lambung bola ke
atas hingga paras bahu dan
tangkap dengan kedua-dua
belah tangan.
- Ulang lakuan tersebut
sebanyak 2/3 kali.
- Aras lambungan bola
ditingkatkan ke aras muka dan
sehingga melepasi kepala.
- Ulang lakuan tersebut
sebanyak 3 atau 5 kali.

Langkah 2
Lambung, sentuh dan
sambut dengan
kedua belah dan
sebelah tangan.

G
X

X
- Murid lambung bola melepasi
kepala.
- Semasa bola di udara murid
menyentuh anggota badan
yang disebutkan guru seperti
pipi,rambut,dada,telinga,
hidung dan lain-lain.
- Gilirkan aktiviti menyambut
bola dengan kedua belah dan
sebelah tangan.
- Ulang aktiviti tersebut
sebanyak 5 kali.

*Mengenal
X

pasti anggota
badan

Langkah 3
Lambung dan sambut
berpasangan

- Secara berpasangan, murid


lambung bola kecil kepada
rakan.
- Lambung dengan kedua belah
dan sebelah tangan.
- Bola disambut dengan kedua
belah tangan.
- Ulang aktiviti sebanyak 5 kali.

G
X
X
X
X
X

*Bekerjasama

Kemuncak
5 Minit

Penutup
5 Minit

Permainan Kecil
Melambung bola kecil
ke sasaran

Menyejukkan badan

- Murid di bahagi kepada dua


kumpulan.
- Murid lambung bola kecil ke
dalam bakul yang berada di
hadapan mereka.
- Murid bergilir-gilir membuat
lambungan ke dalam bakul
sehingga masa tamat.
- Kumpulan yang mempunyai
jumlah bola yang paling
banyak di dalam bakul di kira
menang.

X
X
X

*Kerjasama
kumpulan

1M

- Menggoyangkan badan
seperti ditiup angin yang : Perlahan sepoi-sepoi
bahasa.
Angin kuat.
Angin kencang
- Bersoal jawab dengan guru
tentang: Kedudukan tangan dan
mata semasa melambung
dan menyambut bola?

Refleksi

X
X
X

X
X

X
X
X
X

: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________