Anda di halaman 1dari 2

Nama :

Tarikh :

Tuliskan jawapan dengan betul . Warnakan ruang yang kosong.

s_g_

e_p_t

s_m_

b_l_t

s _ g_

e _ pat

t_p_t

_e_i t_g_