Anda di halaman 1dari 12

1.

Capaian ke Sistem Online PPIM


Untuk masuk ke Sistem Online PPIM, sila buka browser dengan menaip URL:
http://www.puteri-islam.org.my/
Sila ke ruangan Menu Utama, Klik pada menu Sistem Online PPIM (Sekolah)

2.

3.

Berikut adalah menu-menu utama di dalam Sistem Online PPIM

Menu A : Pendaftaran Penubuhan PPIM

Pemohon hendaklah mengisi kesemua ruangan dan menekan butang


HANTAR bagi membolehkan permohonan diproses.
Klik butang BATAL sekiranya anda ingin membatalkan permohonan
Klik butang KEMBALI untuk kembali ke laman utama

4.

Menu B : Login Pengguna


Setelah permohonan anda diterima, Pihak PPIM akan menghubungi anda
melalui email dan anda akan dibekalkan dengan katanama Pengguna dan
katalaluan bagi membolehkan anda memasuki sistem ini.

Klik pautan Kembali Ke Menu Utama untuk ke Menu Utama

5.

Setelah anda login ke dalam sistem, anda akan dapat melihat antaramuka
pengguna seperti rajah di bawah.
Beberapa menu utama akan terpapar di bahagian atas antaramuka sistem.
Menu-menu utama tersebut adalah Maklumat Pendaftaran, Pendaftaran
Keahlian, Pembayaran Yuran, Aktiviti, Katalaluan dan Keluar.

A.

Menu Maklumat Pendaftaran

Di sini pengguna akan dapat melihat maklumat pendaftaran yang telah


anda isi tempohari.

Untuk mengemaskini maklumat, Sila edit di ruangan yang berkaitan dan klik
butang SIMPAN

B.

Menu Pendaftaran Keahlian

Menu ini akan memaparkan nama ahli yang sedia ada. Di sini juga,
pengguna boleh menambah ahli baru dan mengemaskini ahli sedia ada.

Klik butang TAMBAH BARIS untuk mendaftar ahli baru, dan klik butang
HANTAR

C.

Menu Pembayaran Yuran

Menu ini memaparkan nama ahli baru yang masih belum membayar yuran
dan yang sudah membayar yuran.
Untuk membuat traksaksi pembayaran yuran bagi setiap tahun juga harus
dilakukan di sini.
SENARAI NAMA AHLI BARU memaparkan nama-nama ahli yang baru
mendaftar tetapi masih belum membayar yuran dan belum mendapat No.
Ahli.
Klik pada nama pelajar tersebut bagi membayar yuran dan mendapatkan
No. Ahli

Klik butang SIMPAN sesudah bayaran dan No. Ahli diberikan

D.

Menu Katalaluan

Pengguna boleh menukar katalaluan yang diberikan oleh pihak PPIM di sini.
Sila masukkan KATALALUAN LAMA dan KATALALUAN BARU, kemudian klik
butang SIMPAN

E.

Menu Keluar

Untuk keluar dari sistem, Klik menu KELUAR

6.

Antaramuka Menu C : Laporan & Maklumat

A.

Laporan Pendaftaran

Untuk melihat Laporan Pendaftaran, pengguna diberi 3 pilihan carian.


Pengguna boleh menggunakan katakunci Nama Sekolah, Kod Sekolah atau
Negeri
Hanya masukkan beberapa huruf, dan klik butang CARI, keputusan akan
terpapar di bahagian bawah
Klik pada nama sekolah untuk melihat maklumat lanjut

10

B.

Laporan Keahlian

Untuk Laporan Keahlian, pengguna juga diberi 3 pilihan carian. Pengguna


boleh menggunakan katakunci Nama Sekolah, Kod Sekolah atau Negeri
Proses carian ini sama seperti carian di Laporan Pendaftaran

11

C.

Laporan Yuran

Untuk Laporan Yuran, pengguna diberikan 2 pilihan carian iaitu dengan


menggunakan katakunci Tahun Bayaran atau Negeri
Masukkan katakunci dan klik butang CARI

12