Anda di halaman 1dari 8

KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS TAHUN 2013

Tarikh : Tempat :

TEKNIK PENYOALAN
Kenapa Perlu Penyoalan Sokratik?

-Penyoalan Sokratik membantu murid berfikir secara kritis dengan memberi fokus secara eksplisit terhadap proses pemikiran. -Soalan yang teratur dan berstruktur, murid memperlahankan proses pemikiran mereka dan meneliti proses tersebut. Penyoalan yang berfikrah dan teratur di dalam kelas berupaya mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran: Model saintifik amalan inkuiri Menyokong pembelajaran secara aktif dan berpusatkan pelajar Membantu pembelajaran berasaskan inkuiri Membantu murid membina pengetahuan Membantu membentuk kemahiran menyelesaikan masalahs Meningkatkan ingatan pengetahuan jangka masa panjang (c.f., Tools for Teaching by Barbara Davis)

Petua Untuk Guru


Rancang soalan sesuai yang memberikan struktur dan arah kepada tajuk pengajaran.

Bina soalan yang jelas dan spesifik.


Masa tunggu: Diam, dengar dan tunggu sekurang-kurangnya 5 -10 soalan untuk murid memberi respon.

Petua Untuk Guru


Kekalkan fokus perbincangan. Ikuti respons murid dan sentiasa undang mengembangkan perbincangan. Rangsang perbincangan dengan soalansoalan yang dapat mencungkil jawa

Petua Untuk Guru


Rumus perkara-perkara yang dibincangkan secara berkala (contoh: papan hitam /overhead projector). Cuba libatkan sebanyak pelajar yang mungkin dalam perbincangan. Jangan kemukakan soalan Ya/Tidak , kerana tidak merangsang pemikiran atau merangsang perbincangan. Jangan kemukakan soalan yang tidak jelas, kabur

atau di bawah aras keupayaan murid.

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai