Anda di halaman 1dari 2

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

NAMA

KELAS

: FATHONAH A

PELAJARAN

PIQH

BERILAH TANDA SILANG ( X ) PADA JAWABAN YANG BENAR !


1. Dua kalimat syahadat disebut juga :
A. Syahadatain
B. Thoharoh
2. Air yang suci lagi mensucikan diantaranya :
A. Air sumur , air laut
B. Air kelapa , air teh
3. Ada berapa kali sujud didalam sholat zhuhur :
A. 6 kali sujud
B. 8 kali sujud
4. Setelah membasuh muka didalm wudhu adalah :
A. Membasuh tangan kiri B. Membasuh tangan kanan
5. Akbar dan yogi sedang sholat maghrib bersama dimasjid, Akbar
jadi imam dan yogi jadi mamum. Maka disebut sholat :
A. Berjamaah
B. Sendirian
6. Rukun wudhu setelah membasuh tangan kiri adalah :
A. Mengusap sebagian rambut kepala
B. Membasuh telinga
7. Kita percaya akan adanya hari kiyamat ,berarti kita iman kepada :
A. Rosul-rosul Alloh
B. Hari kiyamat
8. Mengerjakan sholat fardhu lima waktu hukumnya :
A. Wajib
B. Sunnah
9. Ada berapa jumlah rokaat sholat fardhu lima waktu ;
A. 17 rokaat
B. 15 rokaat
10.
Gerakan sholat ketika bangun dari ruku disebut :
A. Sujud
B. Itidal
11.
Tidak boleh bercakap-cakap ,tidak boleh menghadap atau
membelakangi kiblat
Adalah adab :
A. Belajar
B. Adab buang air kecil dan besar
12.
Ketika guru sedang menerangkan pelajaran, Kaslan tidak
memperhatikan dan mendengarkan apa yang diterangkan oleh guru
,maka ahlak kaslan termasuk ahlak ...
A. Tercela
B. Terpuji
13.
Segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur termasuk
kedalam golongan najis....
A. Mutawasithoh
B. Mukhoffafah
14.
Najis yang kelihatan disebut najis :
A. Ainiyyah
B. Hukmiyyah
15.
Najis yang tidak kelihatan wujudnya disebut najis :
A . Ainiyyah
B. Hukmiyyah
ISILAH TITIK-TITIK DIBAWAH INI DENGAN BENAR DAN TEPAT !

1. Rukun wudhu yang kedua adalah..................


2. Sebelum mengerjakan sholat kita diwajibkan...............dahulu
3. Puasa dibulan romadhon hukumnya................................
4.
Hari raya yang jatuh pada tgl 1 syawal disebut hari raya ......
5.
Karvikal sangat patuh dan taat kepada orangtuanya, maka akhlak
Karvikal termasuk akhlak....................

ALHAMDULILLAAHIROBBILAALAMIIN