Anda di halaman 1dari 3

1.

Nyatakan 5 kelemahan gaya pentadbiran laissez faire

Kekurangan dari segi kepimpinan.

Kakitangan adalah lemah.

Program dan polisi yang lemah dijalankan berterusan tanpa had

Guru dan jurulatih terus berkhidmat tanpa cabaran atau


pembetulan.

Tidak wujud keinginan untuk mencapai tahap cemerlang.

Tidak banyak perancangan jangka panjang.

2. 5 prinsip belanjawan

Bersifat konservatif (hak umum)


Mengambil kira 10% kontigensi perbelanjaan luar jangkaan

Belanjawan seharusnya mencerminkan keperluan kewangan


untuk program organisasi berkenaan yang bertujuan
memenuhi objektifnya.

Semua pihak melibatkan diri dalam menyediakan belanjawan.

Belanjawan seharusnya memberi anggaran yang sesuai


mengenai pendapatan untuk menyeimbangkannya dengan
perbelanjaan.

Mengambil kira kemungkinan perbelanjaan yang terdesak dan


serta merta malah perancangan kewangan yang tidak beku
dan sempit.

Belanjawan disediakan dengan lebih awal dari tahun


kewangan sebenarnya untuk memberi peluang kepada tugastugas analisa, kritikan dan pembetulan semula.

Permohonan belanjawan adalah realistik.

Belanjawan dapat memenuhi kehendak asas organisasi sukan.

3. Dalam satu pertandingan keputusan pengadil sering menjadi pertikaian


semua pihak. Nyatakan 5 langkah untuk mengatasi masalah tersebut
4. Politik dan judi merupakan isu yang menjadi masalah dalam sukan.
Nyatakan 5 isu politik yang sering berlaku dalam kepimpinan sesebuah
badan sukan.
5. Nyatakan langkah mencegah judi dalam sukan
6. 5 faktor yang menghalang permainan bersih fair play
7. Kesan negative penyalahgunaan dadah
8. Bincangkan 5 garis panduan yang boleh dipatuhi untuk komunikasi
berkesan
9. Perkembangan teknologi dalam sukan
10. 5 aspek kejurulatihan untuk membantu kejayaan atlit
11. Aspek kejurulatihan

- programlatihan bermutu
- hubungan baik jurulatih atlet
- jangka masa latihan
- tetapkan sasaran
- nisbah jurulatih atlet
-sediakan pembantu jurulatih
- kurangkan beban jurulatih