Anda di halaman 1dari 105

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

(KSSR)

MODUL PEMBELAJARAN
BAHASA TAMIL
(SJKT)
TAHUN 5

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


2014

1
,
1

, ,
.


(, )

; ; .2013 2,491 .
80%

.

1.

2. ?
3. ?
4. ?


.
.
,
.

1. ?
2. ?
3.
.

.

.
.

1. ?

2.
.

3.
.

; .


.

.

.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1.

2. .
3. .
4.

5. .
6.

1. ________
.

(/)

2. _________ . (/ )
3. _______
4. ______

. (/)

, . (/)

5. ________ . (/ )

1.
.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.
?
.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. .
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4. .
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. ,

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. .
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5

10

2

1

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

11

.
, , , ,
.

.
.
,

. ,

; .

12

..

. ,

.

.

10

.
,
. , ,

13

.
.

.
.

.
.

.

14


____________ .

_______________
.

_______________

.
___________________

. ,

.

10

,
, __________________________
. , ,

______________________

.
5

15

_________________,

.
. _______________

.

____________________


_____________

.

. __________________ .

_______________
. , .

16

, ,
.
:

..

.
.

10

2

: ___________________________________________________________
: _______________________________________________________________

: _____________________________________________________________________
: _______________________________________________________________________

17

.
.

: ___________________________________________________________
: _______________________________________________________________

: _____________________________________________________________________
: _______________________________________________________________________

. ,

: ___________________________________________________________
: _______________________________________________________________

: _____________________________________________________________________
: _______________________________________________________________________

18

, ,
.

,.
,


:
:

:
:
.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

1:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

19.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2 :

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________


.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

20

2

6

, .
!
.
.
.
. .

. ,
.

.
. .
, ; ;
. ; ,

.
21

2

7

: ___________________________________

: ______________________________________

: ___________________________________

:______________________________________

22

2

8

.
1.

2. .
3.
.
4.


1. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


1. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

23

1.

. _______________________

.
.

2. .
_____________________________

.
. .

3.

________________

4. _________________________

5. _________________

24

1. ; ,

2.

3. ; , .

4. ; , .

5. ; , .

6. ; ,
.

25

10
(/)
(X) .

1.

2.

( )

3.

4.


( )
( )

6.

8.


. ( )


. ( )

. ( )

5.

7.

;
. ( )


. ( )
,

26

3
,

.

2500
.

.
26
1 5 .
.

27

( .

846

1279)

.
, 1786


. 1802

. 1 21


445,285
.


,
,

293
. .

;

721,500.

): 753

582,653

.
2010

:
:
:
:
:

670,400
636,146
153,472
5,365
89,860

28

.
1. ?
_____________________________________________________________

2. ?
i

_______________________________________

ii

_______________________________________

iii ______________________________________
iv ______________________________________
v ______________________________________
3. ?
____________________________________________________________
4. ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. ? ?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

29

1. ?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

30

2. .
i. _____________________________________
ii. _____________________________________
iii. _____________________________________

3. ?
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

31

3

2

32

33

34

1)

_______________________

2)

_______________________

3)

_______________________

4)

_______________________

5)

_______________________

6)

= _______________________

7)

= _______________________

8)

= _______________________

35

1911-

,

.

1 16-

; .

1945-
.

. .

1926-

1952

1958

36


. .

1957

. .

.
?

37

. .

!
,

38

. .

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

39

40

:
_______________________________________________________________________

:
_______________________________________________________________________

41

: , ?

.........

.
....!

: ..


!
!

!


.
,

.
,

,

.

42

1.

______________________________________________________________________________

2. ,

______________________________________________________________________________

3.

______________________________________________________________________________

4.

______________________________________________________________________________

43

5
,
1

-
-

44

5
,

-
-
-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
.
-

45

46

3

.

.
.
.
.
. .
. .

.
. .
.

.
.
.
, .
. .

.
.
.
.

47

1. __________________________

6.

____________________________

2. __________________________

7.

____________________________

3. __________________________

8.

____________________________

4. __________________________

9.

____________________________

5. __________________________

10.

___________________________

48

49

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________

50

5

5

, ; .
. , ;
;
. , .
, ,
.
; .
,

51

________ ________
_________

(400)

_________ ____________
; _____________ .

52

.
1.
.

2.
.

3. 200
8
.

4. ,
.

5.
.

53

1. __________________________

6.

____________________________

2. __________________________

7.

____________________________

3. __________________________

8.

____________________________

4. __________________________

9.

____________________________

5. __________________________

10.

___________________________

54

1.

= __________________

2.

= __________________

3.

= __________________

4.

= __________________

5.

= __________________

6.

= __________________

7.

+ = __________________

1.

= __________________

2.

= __________________

3.

= __________________

4.

= __________________

5.

= __________________

6.

= __________________

7.

= __________________

8.

= __________________

55

6
,
1

56

.
.

. ,

6
2

57

120

58

59

6


4

2002

12

25-07-

.
1931
15 .

. .

.
, ,

.
.

. ; .

60

1. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

1. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

61

1. _________________________

2.

3.

______________________

_______________________

62

.
.

. ,

63

),

.
64

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

65

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

66

, .

67

1.

____________________________________

___________________________________

_____________________

4.

2.

3.

__________________________

68

7

5

,
.

, . ?

, . , ?
?

.
.

! , .

,
.

, .
?

, .
.
.

, . , .

69

1.

= _______________________

2.

= _______________________

3.

= _______________________

4.

= _______________________

5.

= _______________________

6.

= _______________________

7.

= _______________________

8.

= _______________________

9.

= _______________________

10.

= _______________________

70

1.

__

2.

3.

__ !

4.

__

__

5. ___ .
6. ___ ?

71

. ,


.

.
.

,

. ,

.
,

.

.

.

.
.

.


.

72! !
...!

.

.

. ,

.

73

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

________________________________

74

75

.
.

. ,
.
.
.

.
. ,
.

.
,

.
.
.
. ,


.
,

.
5

76

77

78

.
.
.

.

! !

!

79

8

6

, !

?
! ?
?

, . ?
! ?

.....

? . .


.
.

.. ? ,
?
.


...

! ,
.

.
. .
. ?

, . .
.

, . .

80


1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

81

, .
.
.
.
.
.
.

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

82

.
1. .
__________________________________________________________
2. .
__________________________________________________________
3. .
__________________________________________________________

.
1. .
__________________________________________________________

2. .
__________________________________________________________

3. .
__________________________________________________________

83

, .


.
, ,
.
.
,

, .
.

.
. ,

. .
.

, .

? .

84

.
,

.
.

.
. .
.

. ,

85

,
.

86

1.

?
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3.

?
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.

?
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5.

?
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

87


_________________________ .
_________________________ . ,
_________________ .
, .

.
,

_____________________

___________________
.

________________________
.

__________________

. _____________________.

____________________ . .

__________________________
.
______________________
.
.
________________.

______________________


_____________________ .
_______________________.
. .
_______________ .
.
_________________ .

88

, ,
.

.

.


.


.
.

.

1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________

89

. !

! ? , .
. ,
. , !
..........

.

. ?

?
!
?
, .

? .
,
!

,
.
?

! !
! , .
.

90

9

6

_________

______________

___________________

:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________

91

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

92

1. , ?

________________________________________________

2.

________________________________________________

3. ?

_______________________________________________

4. .

_________________________________________________

5.

_______________________________________________________________

6.

_______________________________________________________________

93

10
,

94

10
,

95

10


,
,
,

. ,

.
,

.
.
,

.
,
.

,

.

96

()


.
,
, 1, 2, 3, 6

97

10

1.

?
________________________________________________________________________
2.

_________________________________________________________________________
3.

________________________________________________________________________
4.

________________________________________________________________________
5.

________________________________________________________________________
6.

_________________________________________________________________________

98

10

1.

2.

1.

1.


2.

2.

1.

2.

99

10

1. ____________ .
2. ___________________ .
3. _____________________ .
4. _________________ .
5. _____________ .
6. _________________ .

100

10

, .


.
.
. ,
.
,
. .
.
,

. ,
.

.
.
.
.
.

.
.
.
,

. .

101

10

:
,
.
,
. .

102

10

____________________________
_______________ -
_______________

__________________

103

10


7

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

104