Anda di halaman 1dari 1

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3

Mata Pelajaran

Dunia Sains Dan Teknologi

Tema

Pengenalan Kepada Sains

Tajuk

Kemahiran Saintifik

Hari

Isnin

Tarikh

13. 01. 2014

Masa

9.30 10.00/ 10.30 11.00

Kelas

3 Dinamik

S. Kandungan

Memahami kemahiran manipulatif.


Di akhir pelajaran, murid dapat :

S. Pembelajaran

1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan


dan bahan sains dengan betul.
1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan betul dan
selamat.
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains

EMK

dengan tepat.
Kreatif dan Inovatif.

Sumber

Buku teks, bahan maujud


i

Murid diterangkan cara menggunakan dan

ii

mengendalikan peralatan sains dengan betul.


Guru memerhati cara murid menggunakan dan

Aktiviti

mengendalikan peralatan sains dengan cara


iii

yang betul.
Murid diberi pepatung dan mereka dikehendaki
mengendalikan pepatung tersebut dengan

iv

betul dan selamat.


Guru menerangkan cara yang tepat untuk
membuat lakaran spesimen serta peralatan

dan bahan sains.


Murid menjawab beberapa soalan yang
terdapat dalam lembaran kerja

Refleksi