Anda di halaman 1dari 5

UJIAN REMIDI SEMESTER GENAP

2008 2009
MATA PELAJARAN : GEOGRAFI
KELAS
:
HARI / TANGGAL
: SENIN / 8-06-2009
WAKTU
: 60 MENIT
PUKUL
:

1. Jenis pelapukan yang sering terjadi di Indonesia adalah ..


a. mekanik
b. fisis
c. organis
d. kimiawi
e. biologis
2. Di daerah pantai kadang-kadang dijumpai bekas garis pantai yang bertingkat-tingkat.
Hal ini membuktikan bahwa daerah ini mengalami
a. orogenensa berkali-kali
b. epirogenesa poitif berkali-kali
c. epirogenesa negative berkali-kali
d. orogenesa negative berkali-kali
e. kenaikan permukaan air laut
3. Gerak orogenesa adalah gerak pembentuk .
a. gunung patahan dan lipatan
b. peneplain
c. benua
d. karang penghalang
e. garis pantai yang bertingkat-tingkat
4. Di bawah ini merupakan tanda-tanda gejala pasca vulkanik, kecuali.
a. banyak dijumpai mata air panas
b. ditemui adanya geyser
c. banyak ditemui intrusi magma
d. banyak ditemui bahan-bahan ekshalasi
e. ditemui adanya mata air makdani
5. Proses pembentukan muka bumi oleh pelipatan dan patahan disebut.
a. volkanisme
b. diatropisme
c. eksogen
d. endogen
e. plutonisme
6. Garis khayal pada peta yang dibuat dengan cara menghubungkan tempat-tempat yang
mengalami kerusakan yang sama hebatnya akibat gempa disebut..
a. isoseista
b. homoseista
c. pleistoseista
d. isobar
e. mikroseista

7. Pergeseran lapisan kulit bumi yang cepat pada daerah yang relatif sempit disebut..
a. gerak orogenetik
b. gerak epirogenetik
c. gerak tektonik
d. gerak seismik
e. gerak patahan
8. Gejala karst banyak terjadi pada daerah batuan
a. granit
b. sedimen
c. kapur
d. pasir
e. metamorf
9. Peristiwa naiknya daratan, sehingga permukaan laut turun karena tenaga endogen
disebut.
a. orogenesa
b. epirogenesa positif
c. epirogenesa negatif
d. intrusi magma
e. regresi
10.Jika dari stasiun gempa tercatat gelombang primer (P) yang pertama terjadi pukul
05.36.12 WIB dan gelombang sekunder (S) pertama tercatat pukul 05.42.42 WIB,
maka jarak episentral pada kejadian gempa tersebut adalah .
a. 3.500 km
b. 4.000 km
c. 4.500 km
d. 5.000 km
e. 5.500 km
11. Yang termasuk komponen tanah, kecuali
a. mineral
b. air
c. udara
d. bahan organik
e. batuan induk
12. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah, kecuali.
a. iklim
b. bahan organik
c. batuan induk
d. topografi
e. organisme
13. Tanah dikatakan masam, apabila..
a. unsur H lebih tinggi
b. unsur H lebih rendah
c. unsur OH lebih tinggi
d. kandungan unsur OH lebih tinggi daripada ion H
e. kandungan unsur OH sama dengan kandungan unsur H

14. Untuk menetralkan tanah yang basa dilakukan dengan cara ..

a. pemupukan
b. irigasi
c. penambahan belerang
d. penambahan kapur
e. sengkedan
15. Tanah yang terbentuk dari abu vulkanik adalah
a. tanah aluvial
b. tanah andosol
c. tanah ragosol
d. androsol
e. argosol
16. Lahan yang secara fisis-kimiawi dan ekonomi cukup mengguntungkan, tetapi belum
dimanfaatkan secara optimal disebut
a. lahan produktif
b. lahan subur
c. lahan potensial
d. lahan netral
e. lahan ekonomis
17. Usaha peningkatan manfaat lahan potensial di Indonesia melalui sistem intensifikasi
dan diversifikasi, tidak luput dari kendala yang berdampak merugikan lingkungan,
seperti beberapa contoh dibawah ini, kecuali
a. penggunaan pupuk kimia yang berlebihan
b. penggunaan pupuk kandang
c. penggunaan insektisida melebihi dosis
d. penggunaan lahan yang kurang berwawasan lingkungan
e. penggunaan air yang tercemar
18. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan lahan atau tanah, kecuali
a. tekstur tanah
b. permeabilitas tanah
c. kedalaman solum tanah
d. drainase
e. tingkat curah hujan
19. Tanah yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa oleh aliran sungai adalah.
a. tanah aluvial
b. tanah vulkanis
c. tanah podzolid
d. tanah grumusol
e. tanah pasir
20. Tanah yang terbentuk dari bahan induk organik gambut dan rumput rawa adalah
a. tanah laterit
b. tanah podzolid
c. tanah grumusol
d. tanah organosol
e. tanah aluvial
21. Pola sungai di sepanjang dataran rendah Sumatra bagian timur didominasi oleh
bentuk
a. memusat
b. trellis
c. melingkar
d. radial
e. dendritik

22. Danau yang terjadi karena pergeseran lapisan batuan disebut ..


a. Danau Vulkanik
b. Danau Tektonik
c. Danau Buffer
d. Danau Karst
e. Danau Bendungan
23. Menurut sumber airnya, sungai-sungai di Indonesia pada umumnya termasuk sungai ..
a. salju
b. glacial
c. gletser
d. campuran
e. hujan
24. Wilayah laut yang kedalamnnya 200-1000 m disebut zone..
a. lithoral
b. neritis
c. batyal
d. abysal
e. cost line
25. Bagian dari laut yang kedalamannya sampai 200 m disebut.
a. the deep
b. abysal
c. deep sea plan
d. continental shelf
e. continental slope
26. Aliran sungai yang banyak dijumpai di daerah ledok atau cekungan biasanya berpola..
a. anulir
b. pinnate
c. dendritik
d. radial sentripetal
e. radial sentrifugal
27. Tipe sungai pada daerah gunung berapi adalah .
a. obsekuen
b. rektangular
c. dendritik
d. radial
e. antiseden
28. Daerah yang dipengaruhi peristiwa pasang-surut laut disebut.
a. pesisir
b. dangkalan
c. lepas pantai
d. pantai
e. basin
29. Pola aliran dendritik biasanya dijumpai pada daerah..
a. terjal
b. lerengnya curam
c. puncak gunung api
d. batuannya homogen
e. dataran tinggi

30. Arus yang timbul karena perbedaan kadar garam dan suhu air laut adalah arus..

a. up welling
b. thermohaline
c. down-welling
d. labradon
e. oyashiwo