Anda di halaman 1dari 8

KANDUNGAN

Notis Hak Kerajaan Malaysia

ii MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

iii

Falsafah Pendidikan Guru

iii

Isi Kandungan
Panduan Pelajar

iv

Pengenalan

viii

Topik 1 :

PENGENALAN

1.0 Sinopsis

1.1 Hasil Pembelajaran

1.2 Kerangka Tajuk

1.3 Definisi

1.3.1

Sains

1.3.2

Teknologi

1.4 Pengenalan Sains dan Teknologi

1.4.1

Persamaan Antara Sains dan Teknologi

1.4.2

Perbezaan Antara Sains dan Teknologi

1.5 Isu-isu berkaitan Sains, Teknologi dan Masyarakat


1.5.1

Teknologi Hijau

5
5

1.5.1.1 Definisi Teknologi Hijau

1.5.1.2 Mengapakah Teknologi Hijau

1.5.1.3 Kepentingan Aplikasi Teknologi


dan Amalan Hijau Dalam
Kehidupan

1.5.1.4 Ke arah Menjadikan Malaysia


Sebagai Sebuah Negara Yang
Mengutamakan Teknologi Hijau
1.5.1.5 Galakkan Teknologi Hijau

8
9

1.5.1.6 Program Memberi Kesedaran


Kepada Masyarakat Terhadap
Teknologi Hijau
1.5.1.7 Empat Tungak Dasar Teknologi
iii

10

Hijau
1.5.2

11

Budaya Digital Merentasi Sempadan


1.5.2.1 Kesan Budaya Digital

Topik 2 :

REKA BENTUK, INOVASI DAN REKA CIPTA

11
12
14

2.0 Sinopsis

14

2.1 Hasil Pembelajaran

14

2.2 Kerangka Tajuk

14

2.3 Reka Bentuk Bangunan Unik Di Dunia

15

2.4 Kestabilan Struktur

20

2.5 Mereka Bentuk Struktur Yang Stabil dan Dapat


Menahan Keadaan Bumi Yang Mencabar

21

2.6 Perbincangan Tentang Kestabilan Struktur Dalam


Kurikulum Sains Sekolah Rendah

Topik 3 :

22

2.6.1

Bentuk Objek Dalam Struktur

22

2.6.2

Kekuatan Struktur

23

2.6.3

Kestabilan Struktur

24

PEMULIHARAAN

26

3.0 Sinopsis

26

3.1 Hasil Pembelajaran

26

3.2 Kerangka Tajuk

26

3.3 Pemuliharaan Air

26

3.3.1 Kaedah Pemuliharaan Air

35
39

3.4 Pemuliharaan Tanah


3.4.1

Pengenalan

39

3.4.2

Kesan Pencemaran Tanah

41

3.4.3

Kaedah Pemuliharaan Tanah

42
46

3.5 Pemuliharaan Hutan


3.5.1

Pengenalan

46

3.5.2

Kesan Kemusnahan Hutan

47

3.5.3

Pemuliharaan Hutan

48

3.6 Pemuliharaan Hidupan Liar


3.6.1

Pengenalan

55
55

3.6.2 Kepentingan Pemeliharaan dan


Pemulihan Haiwan dan Tumbuhan
iv

56

3.6.3 Kesan Kepupusan Hidupan Liar

57

3.6.4 Kaedah Pemuliharaan Hidupan Liar

58

3.6.5 Usaha Pemeliharaan Pemuliharaan


Hidupan Liar

Topik 4 :

59
61

BIOSFERA

61

4.0 Sinopsis

61

4.1 Hasil Pembelajaran

61

4.2 Kerangka Tajuk

62

4.3 Pengenalan
4.3.1 Proses Dalam Biosfera

63

4.4 Ekosistem
4.5 Aliran Tenaga Dalam Rantaian Makanan

64
65

4.6 Rantai Makanan


4.6.1 Ekologi Dan Ekosistem
4.7 Pembahagian Rantaian Makanan
4.7.1

Rantaian Pemangsa

4.7.2

Rantaian Saprofit

4.8 Rantaian Makanan Menjadi Jaringan Makanan

66
66
66
67
67
68

4.9 Jaringan Makanan

69

4.10 Ciri-Ciri Haiwan


4.10.1 Jenis Pemakanan Haiwan
4.10.2 Carta Jenis Makanan Haiwan

Topik 5 :

62

KEMAMPANAN SUMBER

69
71

74

5.0 Sinopsis

74

5.1 Hasil Pembelajaran

74

5.2 Kerangka Tajuk

74

5.3 Tenaga Boleh Diperbaharui

75

5.3.1

Hidroelektrik

75

5.3.1.1 Pengenalan

75

5.3.1.2 Kelebihan Hodroelektrik

76

5.3.1.3 Keburukkan Hidroelektrik

79

5.3.1.4 Kaedah Empangan Hidroelektrik


Menghasilkan Kuasa Elektrik
v

81

5.3.1.5 Kaedah Meningkatkan Kecekapan


Kuasa Hidroelektrik
5.3.1.6 Jenis-Jenis Turbin
5.3.2

Tenaga Suria

82
82
86

5.3.2.1 Penukaran Tenaga Suria Kepada


Tenaga Elektrik
5.3.2.2 Kegunaan Tenagan Suria

86
88

5.3.2.3 Loji Pengumpulan Kuasa Suria


dan Loji Kuasa Terma Suria

89

5.3.2.4 Mekanisma Penghasilan Tenaga


Elektrik

95

5.3.2.5 Kelebihan Tenaga Suria

96

5.3.2.6 Kelemahan Tenaga Suria

97

5.3.2.7 Penggunaan Tenaga Suria di


Malaysia
5.4 Isu IV : Tenaga Yang Tidak Boleh Diperbaharui

97
99

5.4.1

Pengenalan

99

5.4.2

Arang Batu

99

5.4.2.1 Pembentukan Arang Batu

99

5.4.2.2 Penggalian Arang Batu

100

5.4.2.3 Arang Batu dan Elektrik

101

5.4.2.4 Kelebihan Menggunakan Arang


Batu

102

5.4.2.5 Keburukkan Menggunakan Arang


Batu

103

5.4.2.6 Kaedah Meningkatkan Kecekapan


Tenaga
5.4.2.7 Kesimpulan
5.4.3

Tenaga Nuklear

104
104
105

5.4.3.1 Pengoperasian Loji Janakuasa


Nuklear

105

5.4.3.2 Fungsi Komponen-Komponen Loji


Janakuasa Nuklear
5.4.3.3 Lokasi Loji Janakuasa Nuklear

107
108

5.4.3.4 Kesan Penggunaan Tenaga


Nuklear
vi

109

5.4.3.5 Kelebihan Penggunaan Tenaga


Nuklear

109

5.4.3.6 Kelemahan Penggunaan Tenaga


Nuklear

110

5.4.3.7 Isu-Isu Global Tentang Tenaga


Nuklear

113

5.4.3.8 Kaedah Menyimpan dan


Membuang Sisa Radioaktif

115

5.4.3.9 Kaedah Memperbaiki Kecekapan


Penghasilan Tenaga

117

5.4.3.10 Isu Pembinaan Loji Janakuasa


Nuklear di Malaysia
5.4.3.11 Kajian Tentang Tenaga Nulkear
Topik 6 :

BAHAN TAMBAH DALAM MAKANAN

119
120
123

6.0 Sinopsis

123

6.1 Hasil Pembelajaran

123

6.2 Kerangka Tajuk

123

6.3 Bahan Tambahan Makanan

124

6.4

Bahan Tambahan Semulajadi dan Kesannya


Terhadap Kesihatan Manusia

6.5

124

6.4.1

Garam

125

6.4.2

Gula

125

6.4.3

Cuka

126

6.4.4

Bawang

126

6.4.5

Halia

126

Pengkelasan Bahan Tambahan Semulajadi Dalam


Makanan

127

6.5.1 Mengenalpasti Kesan Bahan Tambah


Makanan

127

6.6 Bahan Tambah Kimia dan Kesannya Terhadap


Kesihatan Manusia
6.6.1

128

Melamine

128

6.6.2 Fungsi Bahan Tambah Kimia Dalam


Makanan
6.6.3

129

Fungsi Bahan Pewarna Buatan


vii

130

6.6.4

Fungsi Bahan Pengawit Buatan

130

6.6.5

Pemanis Buatan

130

6.6.6

Pengantioksida

130

6.6.7

Agen Pengemulsi dan Penstabil

132

6.7 Kesan Bahan Tambah Kimia Terhadap Kesihatan


Manusia

133

6.7.1

Kesan Bahan Pewarna Buatan

134

6.7.2

Kesan Bahan Pengawit Buatan

134

6.7.3

Kesan Pemanis Buatan

135

6.7.4

Kesan Penguat Rasa

136

6.7.5

Kesan Pengantioksida

137

6.7.6

Kesan Agen Pengemulsi dan Penstabil

138

6.8 Eksperimen Untuk Mengenalpasti Kesan Bahan

Topik 7 :

Pewarna Buatan Terhadap Benda Hidup

140

6.8.1 Eksperimen Kacang Hijau

140

PENCEMARAN DAN KESANNYA TERHADAP


BUMI

142

7.0 Sinopsis

142

7.1 Hasil Pembelajaran

142

7.2 Kerangka Tajuk

142

7.3 Pencemaran Udara

143

7.3.1

Punca Pencemaran Udara

143

7.3.2

Pembakaran

144

7.3.3

Keadaan Semulajadi

144

7.3.4

Kilang Penjana Kuasa dan Kenderaan

144

7.3.5

Kesan Pencemaran Udara

145

7.4 Pencemaran Air

147

7.4.1

Pendahuluan

147

7.4.2

Definisi Pencemaran

147

7.4.3

Aspek Pencemaran

148

7.4.4

Fenomena Pencemaran Air Sungai di


Malaysia

148

7.4.5

Status Kualiti Air Sungai di Malaysia

150

7.4.6

Punca-Punca Pencemaran Air

151

7.4.6.1 Aktiviti Pembangunan Tanah

152

7.4.6.2 Pelepasan Sisa-Sisa Dari Kilang

152

viii

7.4.6.3 Bahan Buangan Domestik

153

7.4.6.4 Aktiviti Pertanian

153

7.4.6.5 Kumbahan Aktiviti Penternakan

153

7.4.6.6 Aktiviti Perlombongan

154

7.4.6.7 Kesan Pencemaran Air Terhadap


Bumi dan Hidupan
7.4.6.8 Kaedah-kaedah Untuk Merawat Air
7.5 Pencemaran Bunyi

156
159
160

7.5.1 Fenomena Berlakunya Pencemaran


Bunyi

160

7.5.2

Klifikasi Bunyi

160

7.5.3

Punca Pencemaran Bunyi

162

7.5.4

Kesan-Kesan Kebisingan

163

7.5.4.1 Kesan ke Atas Manusia

163

7.5.4.2 Kesan ke Atas Haiwan

165

7.5.5

Langkah Mengatasi Pencemaran Bunyi

7.6 RADIASI

166
167

7.6.1

Radiasi Ionisasi

168

7.6.2

Radiasi No-ionisasi

170

7.6.2.1 Radiasi Neutron

171

7.6.2.2 Radiasi Elektromagnet

171

7.6.3

Sumber Radiasi

172

7.6.3.1 Sumber Radiasi Kosmik

172

7.6.3.2 Sumber Radiasi Terestrial

172

7.6.3.3 Sumber Radiasi Internal

172

7.6.4

Fenomena Pencemaran Radiasi

7.6.5

Kesan Pencemaran Radiasi Terhadap


Alam Sekitar

173
173

7.6.5.1 Kesan Biologi

173

7.6.5.2 Pencemaran Tahap Rendah

175

7.6.5.3 Pencemaran Tahap Tinggi

175

7.6.6

Kaedah Rawatan

175

7.6.6.1 Pengurusan Sisa-Sisa Radioakif

175

7.6.6.2 Usaha Dari Pihak Kerajaan

176

Topik 8 - Topik 13 : KERANGKA KONSEP


PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK
ix

(PBP)

178

8.0

Sinopsis

179

8.1

Definisi PBP

179

8.2

Ciri-Ciri PBP

180

8.3

Langkah-langkah Pelaksanaan PBP

182

8.4

Perbandingan antara PBP Dengan Pembelajaran


Tradisional

182

8.5

Kelebihan Kaedah PBP

183

8.6

Format Pelaporan PBP

184

8.7

Isu-Isu Berkaitan Dengan Pembelajaran Sains,

8.8

Teknologi dan Masyarakat

185

Contoh-Contoh Pelaporan PBP

187

8.8.1 Isu II : Potensi Pemuliharaan Bekalan Air di


IPG

187

8.8.2 Isu V : Menentukan Keasidan Minuman


Berkabonat dan Perencah Mee
Segera
8.8.3 Isu VI : Mengenalpasti Tahap Dan Punca
Pencemaran Air di IPG
Topik 14 Pembentangan I : Isu I hingga III
Topik 15 Pembentangan II : Isu IV hingga VI

198
209

Anda mungkin juga menyukai