Anda di halaman 1dari 4

PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran /

Sejarah Tahun 4J

Kelas
Jumlah Bilangan

30 orang (L: 17 P: 13)

Murid
Tajuk

Mari Belajar Sejarah

Masa

14 Februari 2016 / 1230-1300 (30 minit)

Standard

1.2 Pengertian Diri dan Keluarga

Kandungan
Standard

1.2.1

Menyatakan biodata diri

Pembelajaran

1.2.2

Mengenal pasti salasilah keluarga

K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam


sesebuah keluarga
Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan


dapat;
i. Menceritakan tentang diri sendiri dan keluarga
ii. Menyenaraikan anggota keluarga asas
iii. Menyatakan cara-cara menghormati ahli keluarga

Aktiviti

Elemen Merentas Nilai Murni


Kurikulum

bersyukur, kasih sayang

KPS

- Meneroka bukti

Dimensi Kewarganegaraan Mengamalkan adab-adab


dalam kehidupan berkeluarga
TMK

Standard Prestasi

belajar melalui TMK

Menyatakan pengertian dan memahami tentang diri dan


keluarga

Bahan Bantu

Komputer, LCD,lembaran kerja, alat tulis, kad bergambar

Mengajar

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI

ELEMEN

CATATAN

MERENTAS
KURIKULUM
Permulaan (3 minit)
1. Guru memaparkan satu gambar
yang berkaitan dengan biodata

Nilai Murni :
-Bersyukur
-Kasih sayang

diri.
EMK :
2. Guru bertanyakan soalan kepada
murid berkaitan gambar tersebut.
a) Apakah yang ditunjukkan
dalam gambar tersebut?

-TKP
-TMK

BBM
-

Komputer
riba,
LCD,
gambar

b) Apakah perkara-perkara
penting yang ingin
disampaikan?
3. Guru mengaitkan jawapan murid

Kemahiran Berfikir
-Menjana Idea
-Menghubung kait

dengan tajuk pelajaran hari ini.


Aktiviti 1 (10 minit)
1. Guru menerangkan tentang

EMK :
- Keusahawanan

biodata diri dan salasilah


keluarga.
2. Guru meminta seorang murid
untuk dijadikan contoh.
3. Guru bertanyakan soalan kepada
murid tersebut.
a) Apakah nama anda?
b) Di mana anda tinggal?
c) Berapa orang anggota
keluarga anda?

Nilai Murni :
- Bersyukur

Kemahiran Berfikir
- Menjana idea

Aktiviti 2 (5 minit)
1. Guru meminta murid untuk
membaca buku teks m/s 20.
2. Guru menerangkan tentang

Kemahiran Berfikir

BBM

- Menjana idea

-Buku teks
m/s 20.

salasilah keluarga.
3. Guru bertanyakan soalan
tentang cara mereka
menghormati anggota keluarga
mereka.
Aktiviti 3 (10 minit)

BBM

1. Guru memberikan lembaran

-Lembaran

kerja untuk disiapkan.


2. Guru memberi bimbingan

Kerja

semasa mereka membuat


lembaran kerja.

Penutup (2 minit)
1. Murid diminta menyatakan
kepentingan menghormati
anggota keluarga.
2. Guru merumuskan isi-isi penting
dalam pelajaran hari ini.

Nilai Murni
- Bersyukur