Anda di halaman 1dari 4

SENARAI SEMAK PEMERHATIAN BERSTRUKTUR

Sebelum pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Tingkah Laku Murid


Kekerapan

Murid masih bermain-main dan berjalan-jalan di dalam bilik darjah.

Murid berkhayal dan tidak bersedia untuk belajar.

Murid meminta izin untuk ke tandas sebaik sahaja guru masuk ke bilik darjah.

Semasa pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Tingkah Laku Murid


Kekerapan

Murid bermain-main dan mengganggu rakan semasa guru sedang mengajar.

Murid membuat kerja sendiri seperti melukis semasa guru sedang mengajar.
Murid mengasingkan diri dan tidak memberikan perhatian semasa guru sedang mengajar.

Murid menjawab pertanyaan guru dan melibatkan diri secara aktif.

Murid kerap meminta izin untuk ke tandas semasa P&P sedang berlangsung.

Murid menunjukkan mimik muka, reaksi dan respon menandakan bosan dan tidak
berpuas hati.

Semasa pelaksanaan aktiviti berkumpulan

Tingkah Laku Murid


Kekerapan

Murid melibatkan diri dengan aktif.


Murid mengasingkan diri.

Murid menyiapkan tugasan seperti yang diarahkan oleh guru.

Semasa pelaksanaan kuiz/aktiviti pengukuhan/kerja rumah

Tingkah Laku Murid


Kekerapan

Murid meniru rakan semasa membuat tugasan.

Murid berjalan-jalan dan mengganggu rakan lain yang sedang membuat kerja.

Murid tidak menyiapkan dan menghantar kerja seperti yang diarahkan oleh guru.

Murid menjawab soalan kuiz/aktiviti pengukuhan dengan bersemangat.

Murid enggan menjawab soalan kuiz/aktiviti pengukuhan.

Murid tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru.


Kekerapan: =5