Anda di halaman 1dari 1

Pilih jawapan yang paling tepat.

1. Pada Zaman Prasejarah, manusia menggunakan api untuk


a. Memanaskan panas
b. Memasak air
c. Membakar makanan
d. Membuat peralatan
2. Pada Zaman____________ dan Zaman ____________, manusia mula
menjalankan sistem barter.
I. Logam
II. Paleolitik
III. Mesolitik
IV. Neolitik
a. I dan III
b. I dan IV
c. II dan III
d. III dan IV
3. Zaman Prasejarah terdiri daripada __________ peringkat.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
4. Zaman Paleolitik berlaku kira-kira _______________
a. 10000 tahun dahulu
b. 20000 tahun dahulu
c. 30000 tahun dahulu
d. 40000 tahun dahulu
5. Masyarakat Zaman___________ mula menggunakan alat perhiasan.
a. Zaman Logam
b. Zaman Paleolitik
c. Zaman Mesolitik
d. Zaman Neolitik

Tandakan () pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang salah.

1. Zaman Prasejarah mempunyai dua peringkat yang utama. ( )


2. Masyarakat Zaman Mesolitik tinggal dalam kelompok. Mereka memburu
binatang, memungut hasil hutan dan menangkap ikan. ( )
3. Masyarakat Zaman Logam hidup berpindah randah untuk mendapatkan
makanan. ( )
4. Masyarakat Zaman Neolitik tidak tahu cara memasak makanan. ( )
5. Masyarakat Zaman Paleolitik menternak binatang untuk mendapatkan
makanan kerana mereka tidak tahu cara memburu binatang. ( )