Anda di halaman 1dari 3

LATAR BELAKANG MASYARAKAT SABAH DAN SARAWAK

Pengenalan
Matlamat-memahami kebenaran
Objektif-membina kefahaman
Persoalan asas
1. Apakah Sabah & Sarawak dan bagaimanakah kewujudannya menjadi sebuah
entiti politik sebelum abad ke-19 atau sebelum tahun 1963?
2. Bagaimanakah perkembangan wilayah politik tersebut sehingga tahun 1963?
Sabah & Sarawak di Pulau Borneo

Geografi - Sabah di bahagian utara Borneo dan Sarawak di Barat Borneo


Sejarah proto (awal) Sabah & Sarawak adalah wilayah jajahan Kerajaan

Brunei Tua sehingga abad ke-19.


Pendapat sarjana Jones, Low dan Hunt
Hunt (1812) Pulo Kalimantan [Burni] adalah nama sebuah ibu kota bagi tiga
buah kerajaan yang berasingan (Brunei, Sambas & Kutai) di pulau Borneo

ketika itu.
Menurut tradisi lisan masyarakat Brunei, terdapat lima buah negeri di bawah

takluk Brunei, iaitu Kalaka, Mukah, Saribas, Samarahan dan Sarawak.


Tetapi tidak terdapat fakta yang sahih untuk mengesahkan tarikh yang jelas

tentang penaklukan kelima-lima negeri oleh Brunei.


Cuma ahli sejarah percaya bahawa peristiwa penaklukan ke atas lima-lima
jajahan tersebut telah berlaku di antara pertengahan abad ke-14 dan awal

abad ke-15.
Implikasi dasar perluasan kuasa penjajah Barat telah menjatuhkan entiti atau

pemerintahn kerajaan Melayu tradisional.


Hal ini telah mewujudkan jajahan Barat yang merintis kewujudan wilayah atau
entity politik moden seperti Sabah & Sarawak atau Malaysia amnya.

Sabah

Keluasan 73,620 km persegi dan dinamakan Borneo Utara pada zaman

penjajahan.
Dibahagikan kepada 5 bahagian pentadbiran iaitu Tawau, Sandakan, Kudat,

Pantai Barat dan pedalaman dengan ibu negeri bandaraya Kota Kinabalu.
Bandar utama lain ialah Tawau

Asal-usul negeri Sabah

-PISANG JABA (oleh masyarakat

SABA

Bajau)

-PISANG SABA

Pemerintahan Sabah sebelum abad

-malapetaka

ke-16
Politik kesukuan

Kepercayaan

-Di daerah pedalaman

-animisme (batu / pokok)

-Dipisahkan oleh banjaran, gunung,

-pagan

bukit-bukau dan sungai


-Kadazan dusun,murut dan orang

Agama

sungai

-islam

Politik kesultanan

Kegiatan ekonomi

-kesultanan Brunei (Pantai Barat)

-bergantung kepada muka bumi

-kesultanan Sulu ( Pantai Timur)

tempatan
-perikanan dan hasil laut

Penempatan masyarakat Sabah


Penduduk persisiran pantai - melayu

Perdagangan

brunei (pantai barat) / bajau / suluk

-tukar barang / jual beli

Penduduk lembah pantai - kadazan

-rotan / barangan makanan

dusun (pantai barat dan pedalaman di

-pasar tamu

Penampang, Tambunan dan Kudat)


Penduduk pedalaman - Murut (Ternom

Hasil hutan

/ Keningau)

-damar/ rotan / madu lebah

Tidak mematuhi undang-undang adat