Anda di halaman 1dari 10

A. Tuliskan jawapan yang betul.

markah

B. Tuliskan nombor berikut dalam perkataan.


4 markah

242

496

382

768

C. Lengkapkan turutan menaik.


markah

D.Lengkapkan turutan menurun


markah

E. Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi setiap digit


yang bergaris
8 markah
Nombor
conto

394

Nilai Tempat
ratus

h
1.
2.
3.
4.

Nilai Digit
300

713
286
507
925

F. Bundarkan nombor yang berikut kepada puluh dan


ratus yang terdekat
8 markah
Nombor

puluh yang

ratus yang

terdekat

terdekat

conto

256

260

h
1.
2.
3.
4.

342
561
738
199

300

G.Selesaikan dalam bentuk lazim


markah

10

Contoh
a) 475 + 513 =________

119 + 20 = 139
1 1 9

20
1 3 9

b) 283 + 179 =_________

c) 402 + 216 + 181 =______

d) 537 + 8 + 92 =_________

e) 643 + 157+ 23 =________

H.Tolakkan dalam bentuk lazim.


5

10 markah

Contoh
a) 77 - 23 =__________

449 18= 431

4 4 9
1 8
4

3 1

b) 162 - 39 =_________

c) 528 - 223=__________

d) 525 - 148 =__________

e) 600 - 99 =__________

I. Isi petak kosong dengan jawapan yang betul.


12 markah

J. Selesaikan operasi bahagi yang berikut


markah
7

K. Lengkapkan cerita berikut.


markah

L. Selesaikan masalah yang berikut menggunakan


bentuk lazim
15 markah
1. Johan memetik 368 biji mangga
kuning dan 224 biji mangga hijau.
Berapakah bilangan mangga
kesemuanya?

2. Aminah ada 120 biji epal, 200 biji


limau dan 130 biji nanas. Berapakah
jumlah buah-buahan yang Aminah
ada?
3 Di dalam sebuah kotak terdapat 879
9

batang pen. 363 batang pen adalah


pen biru dan selebihnya adalah pen
merah. Berapakah bilangan pen

merah?
4 Ahmadi mempunyai 645 biji guli. Dia
.

memberikan 245 biji guli kepada


Ranjit. Berapakah guli yang Ahmadi
ada sekarang?

5 Setiap murid telah mengumpul 3


.

manik. Berapakah jumlah manik


yang telah dikumpulkan oleh 5
orang murid?

KERTAS SOALAN TAMAT

10