Anda di halaman 1dari 2

Masa:

8.40pagi 9.10 pagi


Mata Pelajaran:
Pendidikan Jasmani
Kelas:
1 Bijak

Program Transisi
Tajuk : Riadah dan Pergerakan
Aktiviti
- Senaman ringan
- Guru menunjukkan pergerakan haiwan
- Pergerakan dalam kumpulan (lompat katak, jalan itik dan
sebagainya)
Refleksi:

Masa:
7.40 pagi 8.10
pagi
Mata Pelajaran:
Pendidikan Jasmani
Kelas:
5 Bestari

Bidang: Gimnastik Asas


Tajuk: Putar Menegak
Fokus: berkebolehan melakukan kemahiran putaran mengak
dengan lakuan yang betul
Standard Pembelajaran:
1. melakukan putaran menegak 180 darjah dan mendarat
dengan kedua-dua belah kaki
2. mengenal pasti aksi-aksi bentuk badan yang membantu
putaran
Objektif Pembelajaran:
Murid dapat melakukan putaran menegak 180 darjah dan mendarat
dengan kedua-dua belah kaki
Murid berupaya menjawab secara lisan aksi-aksi bentuk badan yang
membantu putaran.
Cadangan Aktiviti:
1. memanaskan badan
2. lompat menegak pelabgai aksi
3. lompat menegak sambil berputar
4. membuat persembahan
Refleksi:

Masa:
10.30pagi 11.30
pagi
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
2 Bijak

Bidang : nombor dan operasi


Tajuk :nombor bulat hingga 1000
Standard Kandungan :menentukan nilai nombor hinga 1000
Standard Pembelajaran:
1. Menyusun kumpulan objek, kad gambar dank ad angka
mengikut tertib menaik dan tertib menurun.
2. Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang
nombor yang terletak di antaranya.
Objektif pembelajaran:
1. 80 peratus murid berupaya menjawab dengan betul kesemua
soalan menyusun nobor yang diberikan
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti menggunakan gambar
2. Memadankan gambar dengan kuantiti yang betul
3. Membuat latihan
Pentaksiran: Lisan dan bertulis
EMK: Kreativiti dan Inovasi
Refleksi :

Masa:
12.00 tgh hari 1.00
tgh hari
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
3 Bijak

Bidang : Nombor dan Operasi


Tajuk : Nombor Bulat hingga 10000
Standard Kandungan : 1.3 melengkapkan sebarang rangkaian
nombor
Standard Pembelajaran :
Murid berupaya untuk:
1. Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara:
(a) seribu-seribu,
(b) seratus-seratus,
(c) sepuluh-sepuluh,
(d) satu-satu, dua-dua, tiga-tiga hingga sembilan-sembilan
secara tertib menaik dan menurun.
Objektif pembelajaran:
2. 80 peratus murid beupaya menjawab dengan betul kesemua
soalan membilang nombor yang diberikan.
Cadangan Aktiviti :
1. Menjalankan aktiviti susun set kad nombor
2. Menjalankan aktiviti menggunakan garis nombor
3. Mengedarkan lembaran kerja
EMK : Kreatif dan Inovasi
Pentaksiran: Lisan dan bertulis
Refleksi :