Anda di halaman 1dari 11

SENARAI KANDUNGAN

1.0 Pengenalan.......................................................................................................1-10
1.1 Bidang PSV yang Ingin Diajar
1.2 Jenis Aktiviti yang Ingin Dijalankan
1.3 Teori yang Terlibat
1.4 Pendekatan yang Dipilih
1.5 Strategi yang Digunakan
1.6 Kaedah dan Teknik yang Digunakan

2.0 Rancangan Pengajaran Harian Bagi 4 Bidang PSV.......................................11-44


2.1 Bidang Menggambar
2.2 Bidang Membuat Corak dan Rekaan (Bidang Terpilih)
2.3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan
2.4 Bidang Mengenal Kraf Tradisional

3.0 Refleksi...........................................................................................................45-48

4.0 Rujukan...........................................................................................................49-50

1.0 Pengenalan

2.0
Rancangan Pengajaran Harian
Bagi 4 Bidang PSV

3.0 Refleksi

4.0 Rujukan

2.1
Bidang Menggambar

2.2
Bidang Membuat Corak dan Rekaan

(Bidang Terpilih)

2.3
Bidang Membentuk dan
Membuat Binaan

2.4
Bidang Mengenal Kraf
Tradisional

LAMPIRAN