Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 4

( SEMESTER PERTAMA )

MINGGU BIDANG / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN

MENGGAMBAR Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


Memperkenalkan jenis-jenis dapat :
1 Tajuk : cetakan
Tumbuh-tumbuhan 1. Memperkenalkan
Aras 2 teknik cetakan dalam
( Cetakan ) Memilih bahan cetakan yang menggambar
sesuai dan dilekatkan di atas 2. Menyedari wujudnya
permukaan keras pelbagai bahan di
persekitaran yang boleh
Aras 3 digunakan sebagai
Membuat gambar secara cetakan.
cetakan dan mempamerkannya

MEMBUAT CORAK Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


DAN REKAAN Menunjukkan contoh-contoh dapat :
2 corak bebas
Tajuk : 1. Menghasilkan corak
Corak Bebas Aras2 dengan menggunakan
Membuat reka corak bebas teknik tiupan
( Tiupan ) dengan menggunakan warna 2. Membuat corak di atas
air kertas lukisan

Aras 3
Mempamerkan hasil kerja
murid

MEMBENTUK DAN Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


MEMBUAT BINAAN Memperlihatkan jenis-jenis dapat :
3 binaan 3D seperti pasu, kerusi
Tajuk : dan lain-lain. 1. Memperkembangkan
Bentuk Bebas daya kreativiti.
Aras 2 2. Mempelbagaikan
( Arca ) Memilih bahan yang sesuai di penggunaan jenis bahan
persekitaran untuk binaan dalam ciptan.
arca. 3. Memupuk sikap
bekerjasama
Aras 3 4. Memperkembangkan
Membuat binaan arca dengan pemahaman tentang
pelbagai cara seperti : bentuk, ruang dan
- cantuman, ikatan, imbangan.
selitan, potongan.

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja
murid
MENGENAL KRAF Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid Buku
TRADISIONAL Membincang mengenai pasu dapat : Sumber
4 bunga yang terdapat di m/s : 101
Tajuk : pasaran 1. Membentuk labu
Pasu Bunga dengan cara lingkaran HSP
Aras 2 dan picitan m/s : 66
( Tembikar –Lingkaran Melakar pelbagai bentuk pasu 2. Melicin dan menghias
dan picitan ) labu
Aras 3 3. Menghargai hasil kerja
Proses membuat labu secara
lingkaran dan picitan

Aras 4
Melicinkan labu dengan bahan
sesuai dan menghiasnya

MENGGAMBAR Aras I Pada akhir pembelajaran murid


Melihat dan berbincang dapat :
5 Tajuk : berkenaan hasil cetakan
Binatang Kesayangan stensilan 1. Menggunakan teknik
stensilan dalam
( Stensilan ) Aras 2 kegiatan membuat
Melukis dan menebuk gambar gambar
binatang 2. Meningkatkan
kemahiran dalam
Aras 3 menghasilkan karya
Murid boleh memilih teknik yang kreatif
cetakan mudah seperti : 3. Menghasilkan karya
- stensilan, capan, secara berkumpulan
percikan, gosokan.

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

MEMBUAT CORAK Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


DAN REKAAN Memerhati dan mangkaji jenis dapat :
6 sayuran yang mempunyai
Tajuk : lapisan kelopak 1. Menyedari terdapat
Kertas Pembalut pelbagai jalinan pada
Hadiah Aras 2 keratin rentas sayur-
Memotong sayuran dengan sayuran
( Capan ) pelbagai contoh seperti : 2. Menghasilkan
- menegak, melintang kemahiran memotong
dan membuat capan.
Aras 3 3. Menghasilkan corak
Membuat corak dalam dengan pelbagai
pelbagai susunan seperti : susunan.
- selang-seli, berjalur,
dll.

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja
MEMBENTUK DAN Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid
MEMBUAT BINAAN Berbincang mengenai contoh dapat :
7 mobail – menerangkan tentang
Tajuk : imbangan, pergerakan dan 1. Memperkembangkan
Mobail Guntingan lain-lain daya kreativiti dalam
(Buah-buahan/ Haiwan) binaan
Aras 2 2. Meningkatkan
( Mobail Guntingan ) Menggunting beberapa bentuk kesedaran hubungan
buah-buahan/haiwan yang antara bentuk,
dipilih dan diwarnakan. imbangan dan
pergerakan dalam ruang
Aras 3 3. Meningkatkan
Mengikat dengan tali dan kemahiran dalam teknik
menggantungkannya menghasilkan mobail.

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

MENGENAL KRAF Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


TRADISIONAL Perbincangan mengenai hiasan dapat :
8 diri daripada manik seperti :
Tajuk : - aksesori 1. Pengetahuan dalam
Rantai / Gelang menyusun manik secara
Aras 2 terancang
( Perhiasan Diri / Mengumpul bahan yang 2. Meningkatkan
Ornamen ) diperlukan, menyusun dan kemahiran psikomotor
menyucuk manik mengikut 3. Menghasilkan gubahan
saiz hingga menjadi beberapa seni manik yang mudah
lapisan

Aras 3
Mempamerkan hasil kerja
murid

MENGGAMBAR Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


Memerhati benda-benda di dapat :
9 Tajuk : persekitaran
Pemandangan 1. Mempertingkatkan
Aras 2 kemahiran tentang
( Catan ) Melukis objek (Pemandangan) olahan warna
yang menampakkan objek 2. Memahami warna dan
dekat dan jauh konsep perspektif (saiz
objek dekat dan jauh)
Aras 3
Mempamerkan hasil kerja

MEMBUAT CORAK Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


DAN REKAAN Menunjukkan contoh-contoh dapa :
10 corak terancang
Tajuk : 1. Melakar
Corak Terancang bentuk/lingkaran yang
( Lukisan/lakaran ) terancang

Aras 2 2. Menghasilkan corak


Melukis bentuk-bentuk yang terancang yang mudah
dikehendaki / lngkaran untuk
dijadikan asas ( secara
terancang )

Aras 3
Mewarnakan lukisan / lakaran
tersebut

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

MEMBENTUK DAN Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


MEMBUAT BINAAN Bercerita tentang watak sedih, dapat :
11 gembira, marah dll atau rupa
Tajuk : spider man, ultraman dll 1. Meningkatkan
Topeng Muka kemahiran merekacipta
Aras 2 secara kreatif
( Topeng ) Berbincang dan melakarkan 2. Membuat hiasan yang
watak tertentu di atas kad sesuai untuk watak
manila 3. Melakonkan watak

Aras 3
Menggunting lakaran dan
menghias topeng

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

MENGENAL KRAF Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


TRADISIONAL Menunjukkan contoh anyaman dapat :
12 tikar / kelarai seperti :
Tajuk : - tikar mengkuang, 1. Mengetahui beberapa
Anyaman Tikar/Kelarai tudung saji dll. nama kelarai
2. Menyedari setiap
( Anyaman ) Aras 2 kelarai mempunyai
Memperkenalkan jenis kelarai anyaman sendiri
seperti : 3. Menyiapkan satu
- mata bilis, tampuk anyaman yang mudah
manggis dll 4. Memupuk nilai
kemasan
Aras 3
Membuat anyaman kelarai
berdasarkan model yang
dibuat dengan menggunakan
kertas warna

Aras 4
Membingkai hasil kerja dan
mempamerkannya

MENGGAMBAR Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


Guru memperlihatkan dapat :
13 Tajuk : beberapa bentuk gambar kapal
Kapal Layar dan menerangkan tentang 1. Mempertingkatkan
teknik gurisan teknik gurisan dalam
( Gurisan ) menggambar
Aras 2 2. Menyesuaikan jenis-
Murid mewarnakan jenis gurisan dalam
permukaan kertas lukisan menghasilkan ciptaan
dengan krayon dan dilapisi
dengan lapisan ‘Indian Ink’

Aras 3
Melakar objek yang hendak
dibentuk di atas lapisan
tersebut dengan benda tajam
seperti :
- paku, lidi, ranting dll

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

MEMBUAT CORAK Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


DAN REKAAN Guru menerangkan tentang dapat :
14 ikatan dan cara celupannya ke
Tajuk : dalam warna 1. Memilih bahan yang
Corak Bebas sesuai untuk kegiatan
Aras 2 ikatan dan celupan
( Ikatan dan Celupan ) Mengikat kain/kertas serta 2. Meningkatkan kreativiti
mencelupnya ke dalam dalam menghasilkan
pewarna corak
3. Membuat kerja secara
Aras 3 teratur
Berbincang tentang hasil kerja
dari segi :
- lipatan dan coraknya

Aras 4
Mempamerkan hasil kerja

MEMBENTUK DAN Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid-


MEMBUAT BINAAN Penerangan tentang konsep murid dapat :
15 origami dengan menunjukkan
Tajuk : beberapa contoh 1. Memahami konsep
Rama-rama origami
Aras 2 2. Membentuk beberapa
( Origami ) Murid melipat kertas untuk bentuk origami yang
dijadikan beberapa bentuk dikehendaki
yang dikehendaki 3. Meningkatkan
kemahiran melipat dan
Aras 3 membentuk
Mempamerkan hasil kerja

MENGENAL KRAF Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid-


TRADISIONAL Membuat kajian tentang murid dapat :
16 ukiran sabun melalui :
Tajuk : - objek sebenar, 1. Menghargai seni ukiran
Ukiran Flora / Bunga gambar dll tradisional
2. Mengetahui bahan dan
( Ukiran ) Aras 2 alat yang digunakan
Mempamerkan bahan dan alat dalam ukiran
yang akan diukir seperti : 3. Menghasilkan seni
- sabun, lilin, pisau ddd ukiran tradisional dari
sabun
Aras 3
Melakar motif di atas kertas
dan kemudian
memindahkannya ke atas
bahan yang dipilih (sabun)

Aras 4
Mengukir motif di atas bahan
dengan alat yang sesuai

Aras 5
Mempamerkan hasil kerja

MENGGAMBAR Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


Membuat perbincangan dapat :
17 Tajuk : mengenai teknik resis
Renyukan Kertas berdasarkan contoh yang 1. Menyedari kesan
diberi retakan / ronyokan
( Resis ) dapat menghasilkan
Aras 2 gambar yang menarik
Melakar gambar di atas 2. Mengetahui tentang
kertas/surat khabar dengan pelbagai kesan olahan
krayon dan merenyukkannya bahan dan teknik resis
secara kreatif
Aras 3
Sapukan dengan warna air di
permukaan gambar dan
keringkan

Aras 4
Menceritakan dan mempamer
hasil kerja

MEMBUAT CORAK Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


DAN REKAAN Memerhatikan contoh cetakan dapat :
18 dari pelbagai bentuk seperti
Tajuk : bunga, corak dll 1. Memahami konsep
Bunga Tulip cetakan
Aras 2 2. Memahami proses
( Cetakan ) Melakar gambar bunga tulip di penekapan imej yang
atas kertas/kad manila dan boleh digunakan dalam
memebuknya membuat corak

Aras 3 3. Menghasilkan satu


Membuat garisan grid yang cetakan yang mudah
sesuai di atas kertas lukisan

Aras 4
Menekap motif ke atas kertas
lukisan dengan menggunakan
plat yang telah disediakan
( susun secara terancang )

Aras 5
Mempamerkan hasil kerja

MEMBENTUK DAN Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


MEMBUAT BINAAN Memperdengarkan lagu dapat :
19 bertemakan lagu persandingan
Tajuk : 1. Memperkembangkan
Bekas Bunga Telur Aras 2 daya kreativiti
Perbincangan mengenai membentuk objek 3D
( Model ) contoh-contoh bekas bunga 2. Memupuk sikap
telur bekerjasama dengan
cermat
Aras 3 3. Dapat
Membuat bekas bunga telur menghubungkaitkan
dengan menggunakan pelbagai kerja membentuk
bahan seperti : dengan kebudayaan
- kad manila, perca
kain, cawan kertas dll

Aras 4
Menghias dan mempamer
hasil kerja

MENGENAL KRAF Aras 1 Pada akhir pembelajaran murid


TRADISIONAL Mendapat ransangan dan idea dapat :
20 melalui puisi, pantun atau lagu
Tajuk : seperti : 1. Mendapat idea awal
Tenunan Asas - lagu kain pelikat, mengenai tenunan
lagu kain songket 2. Menggunakan berbagai
( Tenunan ) - pantun dan bahan untuk tenunan
peribahasa –asal 3. Menghasilkan satu
kapas menjadi tenunan asas yang
benang dll mudah

Aras 2
Meneliti bahan-bahan hasil
tenunan seperti :
- kain songket, kain
pelikat, guni bawang
dll

Aras 3
Menggubal kek mudah dari
berbagai bahan kutipan
seperti:

- ranting kayu
bercabang
- roda basikal
- rangka paying dll

Aras 4
Membina model dengan
teknik tenunan seperti :
- cantuman, selitan dll

Aras 5
Mempamerkan hasil kerja