Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN-DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 1
KONSTRUK

MENGINGAT

MEMAH
AMI

MENGAPLIKA
SI
K K K K
6 7 8 9

KI

K2

K3

K4

K5

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

MENGANALISIS
K1
0

K1
1

K1
2

K1
3

MENILAI
K14

K15

ARAS

JUMLA
H

TOPICS
(CONTEXT)
1. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN
HIDUP
1.1: CIRI-CIRI BENDA HIDUP
DAN BUKAN HIDUP

10

2. MANUSIA
2.1: BAHAGIAN DAN FUNGSI
TUBUH MANUSIA

19

3. HAIWAN
3.1: JENIS HAIWAN
3.2: BAHAGIAN TUBUH HAIWAN
4. TUMBUHAN
4.1 BAHAGIAN TUMBUHAN

Anda mungkin juga menyukai