Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PEMULIHAN KHAS

Kelas

: 2A

Tahun

:2

Tarikh

: 09.03.16 (Rabu)

Masa

: 1020 1120 (1 jam)

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Bilangan murid

:6

Nama Murid

: (1) Lee Qi Ming


(2) Chew Kah Sin
(3) Tan Jia Sin
(4) Pek Jun Wei
(5) Tey Xin Yi
(6) Yap Dee Heng

Topik

: Perkataan suku kata KV KVKK

Standard Kandungan

: 1.0 Membaca dan memahami perkataan


2.0 Membina dan menulis perkataan
5.0 Membaca dan memahami ayat
6.0 Membina dan menulis ayat

Standard Pembelajaran

: 1.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan suku


kata tertutup
2.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi
suku kata tertutup

5.2 Membaca dan memahami ayat tunggal yang ada


perkataan suku kata tertutup.
6.2 Membina dan menulis ayat yang ada perkataan suku
kata tertutup
Hasil Pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Membaca tiga daripada lima perkataan KV

KVKK
Menulis tiga daripada lima perkataan KV KVKK
Membaca dua daripada tiga contoh ayat bagi

setiap perkataan KV KVKK


Menulis dua daripada tiga ayat bagi setiap
perkataan KV KVKK

Pengetahuan Sedia Ada

: murid pernah mempelajari suku kata KVKK.

Penerapan Nilai

: Kesungguhan, keyakinan

Kemahiran Berfikir

: Menjana idea, menyelesaikan masalah

Elemen Merentas Kurikulum : Bahasa


Kecerdasan Pelbagai

: Verbal-linguistik, kinestatik

Bahan Bantu Mengajar

: kad suku kata, gambar objek, kad perkataan KV KVKK,


buku latihan

Masa
Set

Isi Pelajaran
Membaca suku kata

Aktiviti P&P
1. Guru

meminta

induksi

membaca

(5 minit)

yang

suku

terdapat

Catatan
murid
kata
dalam

kad suku kata.


2. Murid membaca suku
kata dalam kad suku
kata.

BBM:
Kad suku kata

Langkah 1

Gambar objek:

(15 minit)

1. Guru

BBM:

butang,

cacing,

gambar objek kepada

Gambar

gasing,

gelang,

murid.

kad perkataan

2. Guru

jaring

kad

perkataan

KV

meminta

butang,

cacing,

gasing,

gelang,

murid
KBKK:

gambar.

Menjana idea

3. Guru

menunjukkan
kepada Teknik:

murid.
4. Guru

Latih tubi
meminta

membaca

jaring

objek

menyebut objek dalam

perkataan

KVKK:

menunjukkan

murid

perkataan

tersebut.
Langkah 2

Memadan

kad

(15 minit)

perkataan

pada

gambar

1. Guru

meminta

murid

memadankan

kad

perkataan pada gambar

BBM:
Kad perkataan,
kad gambar

diberikan.
Contoh binaan ayat:

2. Guru

meminta

Butang

membaca

secara latih tubi.

Ini butang baju.


Ini
butang
baju
bapa.

3. Guru

Cacing

murid

mudah

Ini cacing tanah.


Ikan makan cacing

tanah.
Gasing
Ini gasing.
Gasing ini besar.
Gelang
Ini gelang tangan.
Ibu ada gelang
tangan.
Jaring
Ini

jaring

bola

murid

perkataan

KBKK:
Menyelesaikan
masalah

membimbing
membina

ayat

dengan

menggunakan
perkataan KV KVKK.

Nilai:
kesungguhan

keranjang.
Jaring
bola

ini

besar.

Langkah 3

Mencantum

(15 minit)

menjadi ayat.

perkataan

ceraian perkataan.

Ceraian perkataan:

Baju,

bapa,

2. Guru
ada,

Ikan,

makan,

Ini

jaring

Ceraian
murid

mencantum
3. Guru

ayat

meminta

membaca

cacing, tanah.

meminta

BBM:
kad

perkataan, buku
latihan

menjadi perkataan.

lima, butang.

1. Guru memberikan murid

bola

ayat

yang

meminta

murid

dicantum.
4. Guru

keranjang.

murid

menulis ayat ke dalam


Penutup

Perkataan dipelajari:

(10 minit)

Butang,

cacing,

gasing,

gelang,

jaring

buku latihan.
1. Guru
merumus

isi

pelajaran pada hari ini.


2. Guru

meminta

menyebut

Teknik:
Imbas kembali

murid

perkataan

dipelajari.

Refleksi: Pengajaran dan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan kerana peperiksaan


bulanan dijalankan pada minggu ini.