Anda di halaman 1dari 2

KURSUS PISMP PENDIDIKAN PEMULIHAN PENDIDIKAN RENDAH

(ELEKTIF 1 : BAHASA MELAYU)

BIL SEM. KOD KURSUS KREDIT


1 1 PKP3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Pemulihan 3(3+0)
1 PKU3102 Pengenalan Kepada Masalah Bahasa dan 3(3+0)
2
Komunikasi
3 2 PKP3103 Perkhidmatan Dalam pemulihan 3(2+1)
4 2 PKP3104 Kemahiran Pengamatan 3(2+1)
5 3 PKP3105 Pendidikan Disleksia 3(3+0)
6 3 PKU3106 Pentaksiran Dalam Pendidikan Pemulihan 3(3+0)
7 4 PKP3107 Kaedah pemulihan Bahasa Melayu I 3(1+2)
Kursus Major

8 4 PKP3108 Kaedah pemulihan Bahasa Melayu II 3(2+1)


9 5 PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Pemulihan 3(2+1)
10 5 PKP3110 Remedial Mathematics 3(2+1)
6 PKU3111 Isu dan Trenda dalam Pendidikan 3(3+0)
11
Pemulihan
12 6 PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(1+2)
7 PKU3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Khas 3(3+0)
13
Pemulihan (Kaedah )
8 PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan 3(3+0)
14
Pemulihan
8 PKU3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan 3(0+3)
15
Pemulihan (Pelaksanaan dan Pelaporan)
1. 1 WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0)
2. 1 WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
3. 1 WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0)
4. 2 WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
5. 2 WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
6. 2 WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0)
7. 2 WAJ3109 Kokurikulum - Permainan 1(0+1)
8. 3 WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)
Kursus Wajib

9. 3 WAJ3110 Kokurikulum - Unit Beruniform I 1(0+1)


10. 4 WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
11. 4 WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform II 1(0+1)
12. 5 WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1)
13. 6 WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1)
14. 1 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT
15. 2 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT
16. 3 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT
WAJ3114
17. 4 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT
18. 5 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT
19. 6 Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) 3(0+3)
Kursus Profesional

Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan


1. 1 EDU3101 3(3+0)
*PBS)
2. 1 EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0)
3. 2 EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
4. 3 EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0)
Teknologi dalam Pengajaran dan
5. 4 EDU3105 3(2+1)
Pembelajaran
6. 5 EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
BIL SEM. KOD KURSUS KREDIT
7. . 7 EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0)
Asas Kepimpinan dan Perkembangan
8. . 8 EDU3108 3(3+0)
Profesional
9. . 8 EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)
Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P.
1. 1
Profesional
Pengalaman Berasaskan Sekolah II –
2. 2
Amalan Profesional
Kursus Major
Pengalaman Berasaskan Sekolah III –
3. 3
Kursus Elektif 1
Pengalaman Berasaskan Sekolah IV –
4. 4
Kursus Elektif 2
5. 5 PRK3101 Praktikum I 2 (4M)
6. 6 PRK3102 Praktikum II 4 (8M)
7. 7 PRK3103 Praktikum III 6(12M)
8. 8 INT3101 Internship 2 (4M)
BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa 3(3+0)
1 2
Malaysia Sekolah Rendah
BMM3117 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu 3(2+1)
Elektif 1

2 3
Sekolah Rendah (dan *PBS)
BMM3104 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah 3(3+0)
3 4
Rendah
BMM3103 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(3+0)
4 5
1 3 MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0)
MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan 3(3+0)
Elektif 2

2 4
*PBS)
MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, 3(2+1)
3 5
Decimals and Percentages
4 6 MTE3112 Assessment Practices in Mathematics 3(3+0)