Anda di halaman 1dari 6

UJIAN AKHIR TAHUN

BAHASA MALAYSIA
KERTAS 1 TAHUN 2009

NAMA : ____________________________________

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga Soalan 4 dan Soalan 5 berdasarkan gambar 2
pilihan jawapan A, B, dan C atau empat pilihan
jawapan A, B, C dan D. Antaranya ada satu
sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang
betul itu. Kemudian, tandakan jawapan kamu
dengan menghitamkan ruangan pada kertas
jawapan.

Soalan 1 dan Soalan 2 berdasarkan gambar 1


Gambar 2

4 Ibu meletakkan cerek itu ______dapur.


A di sisi
B di atas
C di samping

Ibu membancuh kopi apabila air itu


___________________mendidih.
A sudah
B belum
Gambar 1 C pernah

1 Cikgu Zul seorang guru yang 6 Sakilla _____________________berita


bertanggungjawab.____________ sentiasa gembira itu kepada kedua-dua orang
mengambil berat terhadap pelajaran murid- tuanya.
muridnya. A disampai
A Baginda B disampaikan
B Beliau C menyampai
C Dia D menyampaikan

2 Cikgu Zul sudi membimbing dan 7 Semangat Ilyana _____________ untuk


memberi nasihat kepada kami ___________ berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan
masa sahaja. yang bakal didudukinya.

A apa-apa A berdebar-debar
B bila-bila B berkobar-kobar
C mana-mana C berdetak-detik
D siapa-siapa D berteka-teki

3 Bila___ lagi kamu hendak balik ke 8 Gunung Kinabalu ________________


kampung? gunung yang tertinggi di Malaysia.

A kah A ialah
B tah B adalah
C lah C memang
9 Lama___________________Aziah D melayani
tidak bertemu dengan Azidah.
A paling 15 Najiha sering meninggikan diri.
B benar __________ dia sering disisih oleh rakan-
C sekali rakannya.
D nian A Namun demikian,
B Oleh kerana itu,
10 Nelayan-nelayan akan _____________ C Sementara itu,
jala atau pukat pada musim tengkujuh. D Walau bagaimananapun,
A menjahit
B mengikat 16 Pak Musatafa menambat lembunya
C menenun _____________ sebatang pokok yang rendang.
D menyirat A di
B ke
11 _________, lajunya kereta itu bergerak! C pada
Kata adik dengan penuh kagum. D dengan
A Wah
B Aduh 17 Retak pada bangunan itu semakin
C Wahai __________ akibat hujan lebat sejak beberapa
D Amboi minggu yang lalu.
A luas
Soalan 12 dan Soalan 13 berdasarkan gambar 3 B besar
C lebar

18 Ketua Kampung Teluk terpaksa


mengambil _______________ apabila tidak
berjaya menyelesaikan perbalahan antara dua
orang penduduk kampungnya.
A jalan buntu
B jalan tengah
C jalan mati
D jalan pintas

Gambar 3 19 ________ di muka Nek Jah semakin


ketara kerana dimamah usia.
12 Pak Najim memotong beberapa A Lipatan
____________ pisang untuk dijual di pekan. B Garisan
A ikat C Kedutan
B sikat D Gurisan
C tandan
D rumpun Soalan 20
Pilih perkataan seerti bagi perkataan yang
13 Buah pisang itu akan dijual kepada bergaris. Kulit buah limau itu kering dan kecut
seorang ______________ yang menjadi rakan kerana disimpan terlalu lama.
baik Pak Najim sejak dulu. A kecil
A jurubina B kedut
B juruaudit C rosak
C jururawat D lisut
D jurujual
Soalan 21
14 Azian tidak mendengar panggilan Pilih perkataan berlawanan bagi perkataan
ibunya kerana asyik __________ internet. bergaris. Jalan ini penuh berliku dan sangat
A menontoni berbahaya.
B menyusuri A lurus
C melayari B lekuk
C bengkok
Soalan 22 Soalan 25
Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang I Aida sering mendedahkan kerja
yang diberikan. rumahnya kepada rakan-rakan yang
lain.
22 Cikgu Aznan bersetuju melantik Fara II Ayah mendedahkan tingkap rumah
Azlin sebagai pengawas perpustakaan. kerana tidak tahan dengan keadaan
cuaca yang panas.
A Pengawas perpustakaan bersetuju III Penjual yang bertanggungjawab itu
melantik Fara Azlin setelah dipersetujui mendedahkan makanan yang dijualnya.
oleh Cikgu Aznan. IV Demi keselamatan pihak polis tidak
B Fara Azlin bersetuju melantik Cikgu akan mendedahkan identiti pemberi
Adnan sebagai pengawas perpustakaan. maklumat.
C Perlantikan Fara Azlin sebagai
pengawas perpustakaan dipersetujui A I dan II sahaja
oleh Cikgu Aznan. B I dan III sahaja
D Fara Azlin bersetuju untuk dilantik oleh C I, II dan III sahaja
Cikgu Aznan sebagai pengawas D II, III dan IV sahaja
perpustakaan.
Soalan 26 hingga Soalan 30
Soalan 23 dan Soalan 25 Pilih ayat yang betul.
Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan
yang bergaris dengan betul. Soalan 26
I Kasut yang baru dibelinya semalam.
Soalan 23 II Rumah-rumah di kawasan itu cantik-
I Haslinda mengacau air kopi untuk cantik belaka.
minum petang. III RTM akan menyiarkan semula
II Masalah itu sentiasa mengacau rancangan hiburan
fikirannya. IV Keputusan ujian itu akan diumumkan
III Adik mengacau air lopak di depan oleh oleh Cikgu Sara.
rumah dengan sebatang kayu.
IV Aziman sering mengacau anak gadis A I sahaja
yang melalui jambatan kecil di depan B IV sahaja
rumahnya. C I, II dan III sahaja
D I, II dan IV sahaja
A I dan II sahaja
B I dan III sahaja Soalan 27
C I, II dan III sahaja I Air oren itu manis sekali.
D I, II dan IV sahaja II Dia terkejut apabila menerima berita
itu.
Soalan 24 III Beberapa buah pasar mini akan dibuka.
I Nenek menggulung tikar yang telah IV Warung Pak Mat ada jual pisang
siap dianyam. goreng.
II Halifah menggulung tali yang panjang
itu agar mudah disimpan. A I dan II sahaja
III Mereka menggulung nasihat yang B II dan III sahaja
diberikan oleh Cikgu Zaida. C I, II dan III sahaja
IV Ketua pembangkang menggulung D I, III dan IV sahaja
hujah-hujah perbahasannya.

A I dan II sahaja
B I dan III sahaja
C I, II dan III sahaja
D I, II dan IV sahaja
Misalnya dalam bidang perhubungan,
Soalan 28 manusia dapat berhubung dengan sesiapa
I Lain-lain perkara akan dibicangkan sahaja di mana-mana jua. Hal ini dapat
dalam mesyuarat tersebut. dilakukan dengan cepat, mudah, serta dengan
II Pasukan tentera akan memperhebatkan kos yang rendah. Dalam bidang-bidang yang
gerakkan ke sempadan. lain pula, pelbagai peralatan yang dicipta dapat
III Pada waktu pagi, cuaca sejuk sekali. menjimatkan masa dan tenaga.
IV Lagu yang dinyanyikan oleh Siti
Nurhaliza itu adalah ciptaan Ajai. Namun demikian, penciptaan peralatan
moden ini merupakan salah satu punca
A I dan II sahaja manusia menjadi semakin malas. Manusia kini
B II dan III sahaja kurang bergerak dan kurang menggunakan
C I, II dan III sahaja tenaga. Kekurangan pergerakan ini
D II, III dan IV sahaja menyebabkan manusia kurang melakukan
senaman. Sebagai akibatnya, manusia mudah
Soalan 29 diserang penyakit.
I Sinar Sang Suria berkilau-kemilau
meniti-niti daun hijau. Dalam pada itu, ada manusia yang
II Berlakunya rusuhan itu disebabkan oleh sanggup membeli alat-alat senaman semata-
penghasut-penghasut. mata untuk beberapa pergerakan sahaja. Alat-
III Mengepalai perarakan itu ialah pasukan alat senaman ini pula agak mahal harga. Hal
pancaragam. ini menyebabkan berlakunya pembaziran wang
IV Sang belang sedang melarikan diri. tanpa mereka sedari.

A I dan II Penciptaan pelbagai alat hiburan pula,


B II dan IV akan menyebabkan manusia menjadi leka.
C I, II dan III Masa yang terluang terbiar begitu sahaja tanpa
D II, III dan IV diisi dengan dengan aktiviti-aktiviti yang boleh
mendatangkan manfaat. Sebagai akibatnya,
Soalan 30 pelbagai kerja akan tertunda dan tergendala.
I Aziah berkata bahawa dia tidak
sependapat dengan saya. Sebagai kesimpulannya, penciptaan
II Semua orang mengetahui tuduhan itu pelbagai peralatan moden ada kebaikan dan
fitnah semata-mata. keburukannya. Timbulnya kesan baik atau
III Kerana taat kepada ibunya, Fiza buruk ini adalah bergantung pada cara manusia
menurut segala suruhannya. memanfaatkan penciptaan-penciptaan tersebut.
IV Sebelum pergi ke Kota Samarahan, aku Oleh hal yang demikian,
ingin menemuimu. “ Tepuk dada tanyalah selera.”

A I dan II 31 Manusia berjaya mencipta pelbagai


B I dan III jenis peralatan moden kerana
C I, II dan III A manusia semakin malas
D I, III dan IV B manusia semakin bijak dan sihat
C memberi keuntungan yang amat
Soalan 31 hingga Soalan 35 tinggi
Baca petikan di bawah, kemudian jawab D berkembangnya bidang sains
soalan-soalan yang berikutnya. dan teknologi

Kemajuan sains dan teknologi 32 Kemajuan sains dan teknologi adalah


membolehkan pelbagai peralatan moden salah satu daripada punca
tercipta. Kebanyakkannya alat yang dicipta A manusia menjadi semakin
adalah untuk kemudahan hidup manusia yang garang
merangkumi pelbagai bidang. B manusia menjadi semakin malas
C manusia menyayangi alam
sekitar
D manusia dapat hidup dengan sajalah. Sebiji dua tentu aku bagi!” rungut Pak
aman dan sejahtera Daud sambil menggeleng-gelengkan
kepalanya.
33 Berikut adalah kebaikan penciptaan
peralatan moden, kecuali Zaki, Kamal, Azwan, dan Rosdi terus
A dapat menjimatkan tenaga lari. Rosdi melarikan diri ke dalam semak di
B manusia menjadi semakin bijak tepi kebun Pak Daud. Tiba-tiba kakinya
C dapat berhubung dengan pantas dan tersangkut pada sebatang tunggul. Rosdi
murah terjatuh. Tangannya berdarah kerana terkena
D kerja-kerja dapat dilakukan dengan kaca.
cepat dan mudah
36 Apakah yang kamu fahami daripada
34 Pelbagai kerja tertunda dan tergendala cerita di atas?
kerana A Kanak-kanak yang pulang dari sekolah
A penciptaan pelbagai peralatan pejabat B Murid-murid yang mahir melastik
B penciptaan pelbagai peralatan senaman burung
C penciptaan pelbagai peralatan hiburan C Budak-budak yang melawat dusun
D penciptaan pelabagai peralatan datuk
perhubungan D Murid-murid yang mencuri buah
mangga di sebuah kebun
35 Apakah yang dimaksudkan dengan
“Tepuk dada tanyalah selera”. 37 Bagaimanakah mereka mengambil buah
A Melakukan sesuatu yang berfaedah mangga itu?
B Menjauhkan perkara-perkara yang tidak A Dengan memanjat pokok mangga itu
berfaedah B Dengan mengutip buah-buah yang
C Selera makan seseorang bergantung sudah gugur
kepada hati C Dengan membaling dan memunggal
D Nilaikan sendiri yang mana baik dan buah mangga itu
yang mana buruk D memetik dengan tangan kerana pokok
mangga itu rendah
Soalan 36 hingga Soalan 40
Baca petikan dibawah kemudian jawab soalan- 38 Perkataan memunggal bererti
soalan berikutnya. A memanjat
B menebang
Apabila tiba di bawah pokok itu, Zaki, C melontar
Kamal, Azwan, dan Rosdi memungut ketul- D memetik
ketul batu dan batang-batang kayu lalu
memunggal buah mangga itu. Beberapa biji 39 Cara-cara berikut boleh digunakan oleh
buah mangga gugur ke tanah. Mereka segera budak-budak itu untuk mendapatkan buah
memungut dan memasukkan buah-buah itu ke mangga Pak Daud kecuali
dalam beg masing-masing.
Pada ketika itu, Pak Daud sedang A meminta dengan cara yang baik
membersihkan rumput di sebalik pokok-pokok B mendapatkan izin terlebih dahulu
pisang di dusunnya. Dia terperanjat apabila C membeli buah mangga daripada Pak
melihat ketul-ketul batu dan batang-batang Daud
kayu jatuh dihadapannya. Dia melihat ka arah D mengambil buah itu dengan senyap-
pokok mangganya. Pak Daud ternampak senyap
beberapa orang budak sekolah sedang
memunggal buah mangga. 40 Pilih pernyataan yang tidak benar
Pak Daud amat marah. Dia berteriak tentang Rosdi.
sambil meluru ke arah pokok mangganya. A Rosdi terjatuh ketika melarikan diri
“Hei! Siapa punggal buah mangga aku?” teriak B Rosdi adalah antara budak yang
Pak Daud. Budak-budak sekolah itupun lari mencuri buah buah mangga Pak Daud
bertempiaran. “Budak-budak sekolah rupanya! C Nasib Rosdi agak malang kerana
Kalaulah hendak buah mangga aku itu, minta tangannya terkena kaca semasa terjatuh
D Rosdi terjatuh ketika mengejar murid
yang mencuri buah mangga Pak Daud