Anda di halaman 1dari 2

JUSTIFIKASI OLEH KETUA JABATAN

KE ATAS CADANGAN PEMBERIAN


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2014
1.
2.
3.

Nama Pegawai
No. Kad Pengenalan
No. Fail Peribadi

4.
5.

Jawatan dan Gred


:
Bidang Justifikasi
(Bahagian III Bahagian VI)
BIL
1.

MARKAH
PENILAI
PERTAMA

:
:
:

MARKAH
PENILAI
KEDUA

MARKAH
PURATA

JUSTIFIKASI
BAHAGIAN III
Seorang pegawai yang
mempunyai beban tugas
yang banyak dalam bidang
pentadbiran serta
menjalankan tugas
pentadbir semasa
ketiadaan Pentadbir
Sekolah dan sering
membantu rakan-rakan di
dalam menjalankan
amanah yang diberikan.

TINDAKAN

Disokong sepenuhnya
untuk mendapat markah
yang tinggi selaras dengan
kuantiti dan kualiti tugas
serta amanah yang dipikul.

Kuantiti dan Kualiti kerja


amat memuaskan dan
dapat disiapkan seperti
yang dikehendaki. Selalu
proaktif di dalam bidang
tugas.
2.

BAHAGIAN IV
Pegawai berkebolehan
dalam menjalankan tugas
kepimpinan dengan baik
serta cemerlang dalam
menangani permasalahan
sekolah secara amnya.

Disokong sepenuhnya
untuk mendapat markah
yang tinggi selaras dengan
pengetahuan dan
kemahiran yang dimiliki
serta dipraktikkan dalam
tugas yang dilakukan.

Segala dasar, peraturan


dan arahan pentadbiran
baik dari pentadbir
mahupun PPD serta KPM
dapat dipatuhi.
Perhubungan dengan staf
lain juga bagus.

3.

BAHAGIAN V
Seorang pegawai yang
berkebolehan di dalam
aspek kepimpinan.

Disokong untuk menjadi


seorang ketua / pemimpin
sesuai dengan pengalaman

CATATAN

Mempunyai disiplin diri


yang tinggi dan semangat
ingin memajukan diri
khususnya dan sekolah
amnya. Pegawai ini juga
sangat proaktif dalam
tugas.

4.

BAHAGIAN VI
Seorang pegawai yang
aktif bukan sahaja di dalam
tugas rasmi tetapi juga di
luar tugas rasmi. (rujuk
lampiran LNPT)

Tandatangan

: .............................................................

Nama Guru Besar /


Ketua Jabatan

: .............................................................

Tarikh

: .............................................................

dan kebolehan yang


dimiliki.

Disokong untuk diberi


peluang yang sama rata
dalam penglibatan luar
secara terus untuk
peningkatan
profesionalisme.

Cop Sekolah / Pejabat