Anda di halaman 1dari 1

Pemahaman 02

Baca dan fahami petikan. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

1. Siapakah yang menyertai kursus kepimpinan ini?

(2 markah)
2. Berapakah jumlah peserta yang terlibat dalam kursus kepimpinan ini?

(2 markah)
3. Di manakah acara sukaneka diadakan?

(2 markah)
4. Berapa lamakah berlangsungnya majlis ini?

(2 markah)
5. Adakah kamu bersetuju kursus kepimpinan ini diadakan? Mengapa?

(3 markah)