Anda di halaman 1dari 30

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

UNIT 5 SISTEM SURIA

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

PERGERAKAN BUMI
MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Menghasilkan: 1. Putaran bumi 2. Peredaran bumi

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

1. Putaran Bumi
MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Putaran bumi menyebabkan kejadian:  Siang dan malam  Air pasang surut  Pembiasan angin

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

(a) Kejadian siang dan malam


MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

siang

malam

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

(b) Kejadian air pasang surut


MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Air surut
LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Air pasang

(i)

Air pasang perbani

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

(ii)

Air pasang anak

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

2. Peredaran Bumi
MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Peredaran Bumi menyebabkan kejadian: (a) Empat musim (b) Gerhana: (i) gerhana bulan (ii) gerhana matahari (c) Masa siang dan malam tidak sama panjang

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Kejadian empat musim


MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Masa siang dan malam tidak sama panjang

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Gerhana bulan

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Matahari

Bumi

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Gerhana Matahari

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Matahari Bulan

Bumi

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

ZON WAKTU
MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Bumi ada 24 zon waktu  Longitud 0 = Meridian Pangkal/Meridian Greenwich  Longitud 180 = Garisan Tarikh Antarabangsa


LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

GTA (180T/B)
MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

20 April 2006 (awal 1 hari)

19 April 2006 (lewat 1 hari)

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

TEKNIK BO+
MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

B = barat  O = 0 (MG)  + = Timur , ke timur (+)Selisih longitud = 102 35 = 67

Kedudukan longitud betul

Recife (35B)MG (0) KL (102T)

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Selisih longitud = (35 0) + (102 0) = 35 + 102 = 137

FORMAT 24 JAM
MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Apabila mengira waktu, sentiasa ubah waktu tempatan kepada format 24 jam. Ini akan memudahkan kita mengenali masa pagi dan masa malam.

  
MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Apabila menukar minit kepada jam, guna cara bahagi secara manual. Jangan guna kalkulator. Ini dapat mengelakkan jawapan minit dalam angka perpuluhan.

9 jam 60 548 540 8 min


LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

548/60 = 9.13 jam

Jika masih ingin megggunakan kalkulator minit dalam angka perpuluhan X 60 minit


MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

548/60 = 9.13 jam 9 jam .13 x 60 minit = 7.8 minit = 8 minit

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Jawapan = 9 jam 8 minit

MENGIRA WAKTU
MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Soalan 1 Greenwich (0) = 11:00 pagi KL (102) = _________ 1 = 4 minit 15 = 1 jam 102 x 4 min = 408 minit
6 jam 60 408 360 48 min

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

KL di timur Greenwich (+) 11:00 + 6 jam 48 minit = 5:48 petang

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Soalan 2 Quebec (71B) = 10:00 pagi Buenos Aires (58B) = _________ Perbezaan longitud = 71 - 58 = 13 1 = 4 minit 13 x 4 minit = 52 minit

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Buenos Aires di timur Quebec (+) 10:00 + 52 minit = 10:52 pagi

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Soalan 3 KL (102T) = 9:00 pagi (10 April) Santiago (71B) = _________ (

Perbezaan longitud = (102 - 0) + (71 - 0) = 173 15 = 1 jam 11 jam 173 x 4 min 60 692 = 692 minit
660

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Santiago di barat KL (-) (9:00 11 jam 32 minit = = (9:00 + 24:00) 11 jam 32 minit = 9:28 malam, 9 April.

32 min

MENGIRA LONGITUD
MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Soalan 4 Greenwich (0) = 1:00 petang (13:00) P = 6:00 petang (18:00) 6:00 petang 1:00 petang = 5 jam Perbezaan longitud = 5 jam x 15 = 75 P terletak di timur Greenwich P = 75T

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Soalan 5 New York (74B) = 6:00 pagi X = 9:00 pagi 9:00 pagi 6:00 pagi = 3 jam Perbezaan longitud = 3 jam x 15 = 45 X terletak di timur New York X = 74 - 45 = 29B

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

WEB LINK
MENU PENGENALAN PUTARAN BUMI PEREDARAN BUMI ZON WAKTU

Pergerakan bumi http://www.pbs.org/wnet/savageearth/index.html

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR