Anda di halaman 1dari 20

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

UNIT 3 (Part 3 of 4) PERUBAHAN PANDANG DARAT FIZIKAL: Tindakan Air Mengalir

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEE CHAI YONG SMK JALAN ARANG

TINDAKAN AIR MENGALIR


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

 

Akibat titisan air hujan dan sungai. sungai. Sungai menjalankan proses: proses: 1. Hakisan 2. Pengangkutan 3. Pemendapan

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

TINDAKAN AIR MENGALIR

MENU

HAKISAN
PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMEN APAN SUNGAI

PENGANGKUTAN

PEMENDAPAN

TINDAKAN HIDRAUL GESERAN LARUTAN LAGAAN

SERETAN AMPAIAN LONCATAN LARUTAN

HILIR

HULU

TENGAH

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

PROFIL SUNGAI

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

HULU

TENGAH

HILIR

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

1. Hakisan Sungai

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Sungai menghakis dengan: dengan: 1. Tindakan hidraul (air deras menghakis batuan dlm sungai) 2. Geseran/Lelasan (beban sungai mengikis batuan dlm sungai) 3. Larutan (pelarutan bahan semasa air mengalir) 4. Lagaan (beban sungai berlaga sesama sendiri)

LEECHAIYONG

2. Pengangkutan Sungai
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

1. 2. 3. 4.

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Dilakukan dengan: Seretan (batu berat diseret di dasar sungai) Ampaian (kumin halus terapung ke hilir sungai) Loncatan (batu melompat di dasar sungai) Larutan (bahan terlarut dalam sungai)

LEECHAIYONG

BMB HAKISAN SUNGAI


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Hulu sungai: 1. Luruh V 2. Gaung 3. Air terjun 4. Lubuk tunjam 5. Jeram 6. Susuh bukit berpanca

LEECHAIYONG

Lurah Berbentuk V

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

Gaung

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

Air terjun

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Lubuk tunjam

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

Jeram
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

Tengah Sungai: 1. Liku sungai 2. susuh bukit terpenggal


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Likuan sungai

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

3. Pemendapan Sungai
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

7.

Ia berlaku apabila: Cerun sungai berkurangan Halaju sungai berkurangan Ada halangan batu Dasar alur semakin lebar Beban sungai berlebihan Berlaku pembekuan Sungai mengalir ke tasik

LEECHAIYONG

BMB PEMENDAPAN SUNGAI


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Hilir sungai: 1. Dataran banjir 2. Tetambak 3. Tasik ladam 4. Delta

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

tetambak
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Dataran banjir

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

Pembentukan tasik ladam


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

Delta
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

Cara atasi masalah tindakan air mengalir:


MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Tanaman tutup bumi  Cerun berteres  Tutup cerun terdedah dengan benteng  Bina parit dan longkang untuk kawal banjir kilat


LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG

WEB LINK
MENU PENGENALAN HAKISAN SUNGAI PENGANGKUTAN SUNGAI PEMENDAPAN SUNGAI

Tindakan Air Mengalir: http://www.nationalgeographic.com/geographyaction/rive rs/ga01.html (animasi)

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

LEECHAIYONG