Anda di halaman 1dari 12

UNIT 9

MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

KEPENTINGAN TUMBUH-TUMBHAN SEMULA JADI

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

EKOSISTEM
MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

Ekosistem ialah suatu kategori sistem fizikal yang terdiri daripada komponen hidup (biotik) dan komponen bukan hidup (abiotik) yang saling berinteraksi antara satu sama lain bagi menghasilkan suatu sistem yang stabil.

EKOSISTEM DARATAN
MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

EKOSISTEM AKUATIK
MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

RANTAI MAKANAN
MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

(a) (b)
LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

(c)

Satu urutan pemakanan yang melibatkan pemindahan tenaga dlm sesuatu ekosistem. Contoh: Rumput dimakan belalang Belalang dimakan burung Burung dimakan ular

SIRATAN MAKANAN

MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

Terdiri drpd pelbagai rantaian makanan.

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

EKOSISTEM HUJAN HUJAN TROPIKA


MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

(a)

(b)

Ada 2 jenis ekosistem hutan: Ekosistem hutan tanah pamah Ekosistem hutan paya bakau

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

(a) Ekosistem hutan tanah pamah Komponen biotik


MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

Komponen abiotik
1.

1. 2. 3. 4.

Tumbuhan Haiwan herbivor Haiwan karnivor Mikroorganisma aerobik

2.

3.

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

4.

Cahaya matahari Suhu tinggi, hujan lebat Tanih tidak ditenggelami air Nutrien dari bahan organik yang diurai mikroorganisma

(b) Ekosistem hutan paya bakau Komponen biotik


MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

Komponen abiotik
1. 2.

1. 2. 3.

Tumbuhan Haiwan akuatik Mikroorganisma anaerobik

3.

4. 5.

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

6.

Cahaya matahari Suhu tinggi, hujan lebat Tanih ditenggelami air Tanih aluvium Nutrien dari tumbuhan bakau Air masin/payau

Kepentingan tumbuhan semula jadi dalam ekosistem:


1.
MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

(j) (k)

Hutan Hujan Tropika Tanah Pamah Menyerap karbon dioksida Menghasilkan oksigen Sumber nutrien Mencegah hakisan tanah mencegah tanah runtuh Kawasan tadahan air Menghasilkan bahan organik Habitat fauna Habitat flora Kitaran air Komponen dlm rantaian makanan dan siratan makanan

Kepentingan tumbuhan semula jadi dalam ekosistem:


1.
MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR

(g) (h)

Hutan Paya Bakau Menyerap karbon dioksida Menghasilkan oksigen Menstabilkan muara sungai dan pesisir pantai Penapis bahan pencemar Zon penampan mencegah hakisan pantai Membekalkan sumber kpd manusia Habitat hidupan air

WEB LINK
MENU EKOSISTEM RANTAI MAKANAN EKOSISTEM HUTAN HUJAN TROPKA

Ekosistem sungai http://www.mbgnet.net/fresh/rivers/index.htm Ekosistem tasik http://www.mbgnet.net/fresh/lakes/index.htm Ekosistem Hutan Paya Air Tawar http://www.mbgnet.net/fresh/wetlands/index.htm

LATIHAN OBJEKTIF LATIHAN STRUKTUR