Anda di halaman 1dari 1

Membuat Tulisan Melingkar dengan Corel Draw 12 1. 2. 3.

Buka aplikasi CorelDraw 12, klik Start, Program, CorelDraw Graphics Suite 12, dan klik CorelDraw 12. Buat lingkaran dengan Ellipse Tool dengan cara klik drag + Ctrl Klik Text Tool dan arahkan mouse pointer ke garis lingkaran yang telah di buat sehingga mouse pointer berubah menyerupai IA dan klik di garis tersebut. Lihat gambar di samping, Ketikkan tulisan yang anda kehendaki, misalnya Tulisan ini di buat melingkar seperti lingkaran lihat gb.di samping

4.

5.

Untuk mengubah arah text melingkar gunakanlah Property Bars, Text on Curve/Object.

6.

Klik Menu Arrange dan klik Break Text Apart untuk memisahkan lingkaran dengan tulisan. Tips ini berlaku juga untuk membuat tulisan yang berkelokkelok seperti di bawah ini,

7.

LISAN KA TU YAK PELANGII