Jenis-Jenis Emosi

1. Sedih 9. Risau

2. Bimbang

10. Seronok

3. Berdiam diri

11. Bersalah

4. Berfikiran positif

12. Putus harapan

5. Susah hati

13. Letih

6. Banyak bercakap

14. Tenang

7. Gembira

15. Hairan

8. Buntu

16. Ragu-ragu

17. Marah 20. Senang hati 19. Jemu 18. Kecewa .