Anda di halaman 1dari 3

Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

_____________________

_____________________

____________________

____________________

___________________

___________________

_____________________

____________________

___________________

Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

_____________________

_____________________

t e

____________________

____________________

k
___________________

___________________

m e