Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN BAHRUL ULUM

Akta Notaris No. 100 Tahun 1985 Siti Lestariningsih,SH

MI NURUT TAKRIM MANGGISAN


KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER
Dusun Manggisan Tengah RT. 01 RW. XV Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember 68155 Email : nuruttakrim@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MI NURUT TAKRIM MANGGISAN Nomor : 20/MINT/XII/2012 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL MI NURUT TAKRIM MANGGISAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 KEPALA MI NURUT TAKRIM MANGGISAN TANGGUL - JEMBER Menimbang : Bahwa dalam rangka terwujudnya suasana Ulangan Semester yang tertib dan tenteram, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Ulangan Semester Ganjil di Madrasah Ibtidaiyah Nurut Takrim Manggisan tahun pelajaran 2012/2013. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Hasil Keputusan Rapat Kepala Madrasah bersama Dewan Guru MI Nurut Takrim Manggisan, tanggal 11 Desember 2012. MEMUTUSKAN Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA ULANGAN SEMESTER GANJIL MI NURUT TAKRIM MANGGISAN TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Membentuk nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Panitia Pelaksana Ulangan Semester Ganjil di Madrasah Ibtidaiyah Nurut Takrim Manggisan Tanggul Jember tahun pelajaran 2012/2013. 1. 2. 3. 4. 5. Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Bendahara Bidang Konsumsi : KEPALA MADRASAH : LUKMAN HAKIM : S. NOOR FARIDA : NURUL AFIA : 1. ADE JENDRA PUSPITA 2. ELOK SETYOWATI : LUKMAN HAKIM : MUHAMMAD SAHRI : IDATUL HIKMAH.

Mengingat

Memperhatikan :

PERTAMA

6. Bidang Kepengawasan 7. Bidang Akomodasi 8. Bidang Naskah KEDUA :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Panitia Pelaksana Ulangan Semester

Ganjil di Madrasah Ibtidaiyah Nurut Takrim Manggisan tahun pelajaran 2012/2013 untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi tinggi. KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Manggisan Pada tanggal : 11 Desember 2012 Kepala MI Nurut Takrim Manggisan

MUHAMMAD ALI NIP -

Anda mungkin juga menyukai