Anda di halaman 1dari 2

SENARAI HARGA BUKU TEKS SEKOLAH RENDAH TAHUN 1 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JUDUL BUKU Bahasa Malaysia Tahun 1 Sk English Year

1 Sk Matematik Tahun 1 Sk Jilid 1 Matematik Tahun 1 Sk Jilid 2 Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 1 Sk Pendidikan Islam Tahun 1 Sk Pendidikan Moral Tahun 1 Bahasa Arab Tahun 1 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tahun 1 SENARAI HARGA BUKU TEKS SEKOLAH RENDAH TAHUN 2 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 JUDUL BUKU Bahasa Malaysia Tahun 2 Sk English Year 2 Sk Matematik Tahun 2 Sk Jilid 1 Matematik Tahun 2 Sk Jilid 2 Dunia Sains Dan Teknologi Tahun 2 Sk Pendidikan Islam Tahun 2 Sk Bahasa Arab Tahun 2 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tahun 2 SENARAI HARGA BUKU TEKS SEKOLAH RENDAH TAHUN 3 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JUDUL BUKU BahasaMelayu Tahun 3 SK Jilid 1 Bahasa Melayu Tahun 3 SK Jilid 2 English Year 3 SK Mathematics Year 3 Part 1 Mathematics Year 3 Part 2 Science Year 3 Pendidikan Islam Tahun 3 Jilid 1 Pendidikan Islam Tahun 3 Jilid 2 Pendidikan Moral Tahun 3 Bahasa Arab Tahun 3 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tahun 2 HARGA BUKU RM 7.00 RM 7.00 RM12.80 RM 8.60 RM 8.60 RM12.50 RM 4.10 RM 5.70 RM 7.10 RM 6.00 RM 6.20 HARGA BUKU RM 9.50 RM 8.80 RM 6.40 RM 4.00 RM 6.90 RM 7.60 RM 5.35 RM 7.00 HARGA BUKU RM 8.80 RM 8.20 RM 5.80 RM 4.20 RM 6.00 RM 7.20 RM 7.00 RM 5.00 RM 5.60

SENARAI HARGA BUKU TEKS SEKOLAH RENDAH TAHUN 4 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JUDUL BUKU Bahasa Melayu Tahun 4 SK English Year 4 SK Matematik Tahun 4 SK Science Year 4 Science Year 4 (Practical Book) Pendidikan Islam Tahun 4 Jilid 1 Pendidikan Islam Tahun 4 Jilid 2 Pelajaran jawi Tahun 4 Pendidikan Moral Tahun 4 Bahasa Arab Tahun 4 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tahun 4 Kajian Tempatan tahun 4 Kemahiran Hidup Tahun 4 Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tahun 4 SENARAI HARGA BUKU TEKS SEKOLAH RENDAH TAHUN 5 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JUDUL BUKU Bahasa Melayu Tahun 5 SK English Year 5 SK Mathematics Year 5 Science Year 5 (Practical Book) Science Year 5 Pendidikan Islam Tahun 5 Jilid 1 Pendidikan Islam Tahun 5 Jilid 2 Pelajaran jawi Tahun 5 Pendidikan Moral Tahun 5 Bahasa Arab Tahun 5 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tahun 5 Kajian Tempatan tahun 5 Kemahiran Hidup Tahun 5 Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tahun 5 SENARAI HARGA BUKU TEKS SEKOLAH RENDAH TAHUN 6 BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 JUDUL BUKU Bahasa Malaysia Tahun 6 SK English Year 6 SK Mathematics Year 6 Science Year 6 (Practical Book) Science Year 6 Pendidikan Islam Tahun 6 Pelajaran Jawi Tahun 6 Pendidikan Moral Tahun 6 Bahasa Arab Tahun 6 Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Tahun 6 Kajian Tempatan tahun 6 Kemahiran Hidup Tahun 6 Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Tahun 6 HARGA BUKU RM 14.30 RM 11.60 RM 12.80 RM 4.00 RM 7.30 RM 8.50 RM 4.00 RM 8.50 RM 6.50 RM 7.80 RM 6.60 RM 7.50 RM 7.20 HARGA BUKU RM 13.50 RM 11.00 RM 12.00 RM 4.00 RM 7.25 RM 4.10 RM 7.30 RM 4.00 RM 8.30 RM 6.70 RM 7.50 RM 6.00 RM 7.50 RM 7.00 HARGA BUKU RM11.00 RM 9.00 RM12.10 RM 7.80 RM 5.10 RM 3.00 RM 7.20 RM 4.00 RM 7.10 RM 6.00 RM 7.30 RM 5.30 RM 7.30 RM 5.60

Anda mungkin juga menyukai