Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016
GRED
NAMA PYD
JAWATAN
NO.K.P.
TEMPAT
JANTINA
BERTUGAS
JAWATAN GURU PENDIDIKAN ISLAM

PENILAIAN PENILAIAN MELEBIHI


BIDANG TUGAS NO SASARAN KERJA CATATAN
PERTAMA AKHIR SASARAN

Menyediakan Sukatan Pendidikan Islam Tahun


1. KURIKULUM 1
1 dan 2
Menyediakan Huraian Pendidikan Islam Tahun
2
1 dan 2
Mengendalikan urusan perjalanan P&P kelas
a. Merancang dan menyediakan
Rancangan Pengajaran Tahunan
b. Merancang dan menulis RPH
3
Pendidikan Islam Tahun 1 & 2
c. Melaksanakan Isi Kandungan
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
Tahun 1 & 2
Memastikan murid pendidikan Islam mendapat
4 60 keatas ujian diagnostik jawi pada
pentaksiran pertama jun
2 daripada 7 orang murid dapat lulus dalam
5
bahasa melayu kefahaman
2 daripada 7 orang murid dapat lulus dalam
6
bahasa melayu penulisan
Pengurusan, Penilaian dan Peperiksaan
a) Menyemak dan menanda buku
latihan pelajar
b) Merancang dan menyediakan soalan
penilaian
c) Merancang dan menyediakan soalan
sumatif
d) Menyemak dan menanda skrip
jawapan
e) Menyerahkan markah ujian /
peperiksaan kepada guru kelas
f) Menyediakan analisan pencapaian
mengikut mata pelajaran dan kelas
g) Menulis markah dalam buku rekod

Membimbing murid tahun 6 yang terpilih dalam


3 PENGURUSAN HEM
5 subjek bahasa melayu melalui program mentor
mentee yang dilaksanakan 2 kali sebulan.
6
7
Guru Tingkatan 1 & 2
8 a. Menyediakan surat amaran ponteng
sekolah kepada pelajar
Guru Tingkatan 1 & 2
9 a. Melengkapkan buku/kad/slip penyata
kemajuan pelajar
Guru Tingkatan 1 & 2
10 a. Mengurus dan merekod agihan dan
pemulangan buku teks pelajar
Menguruskan aktiviti kitar semula iaitu
4. PENGURUSAN
mengumpul, mengasingkan kategori dan
KOKURIKULUM 11
menjual kepada pemungut barangan kitar
semula.
12 a.
13 a.
14 b. Melatih kawad kaki pasukan KRS
Guru Penasihat Rumah Sukan Merah
15 a. Menasihat, membimbing dan
memantau aktiviti rumah sukan
Program Bacaan Pagi
5 Tugas Sampingan
16 Menjalankan tugas yang ditetapkan pada
setiap hari selasa dan jumaat
Penyelaran Dakwah Sekolah
a. Melaksanakan segala program
berkairan dengan dakwah Islamiyyah
17
di peringkat sekolah dan daerah
b. Memastikan pelajar mendapat
pengetahuan berkaitan Islam
18
19
20 c.
a.
BILANGAN SASARAN YANG DINILAI
JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR

PENILAIAN PERTAMA PENILAIAN AKHIR

PP1

PP2

PYD