Anda di halaman 1dari 2

Masa:

8.40 pagi-9.40
pagi
Mata
Pelajaran:
Matematik
Kelas:
3 Bijak

Bidang : Nombor dan Operasi


Tajuk : Nombor Bulat hingga 10000
Standard Kandungan : 1.4 menentukan nilai nombor
Standard Pembelajaran :
Murid berupaya untuk:
1. Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang
nombor hingga 10 000.
2. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000
3. Mencerakinkan sebarang nombor dalam
a. Sebutan ribu. Ratus puluh dan sa
b. Bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit.
Objektif Pembelajaran:
1. Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 90 peratus
soalan yang diberikan dengan betul
Cadangan Aktiviti :
1. Menjalankan aktiviti menyebut nilai tempat dengan pantas
2. Murid menjalankan aktiviti dengan mencatat nombor
pendaftaran kenderaan dan menulis nilai digit daripada
nombor yang dicatat tadi.
3. Membuat lembaran kerja
EMK : Kreatif dan Inovasi
Pentaksiran: Lisan dan Bertulis
Refleksi :

Masa:
10.30pagi
11.30 pagi
Mata
Pelajaran:
Sains
Kelas:
4 Bijak

Tema:Pengenalan kepada Sains


Standard Kandungan: 1.1:Kemahiran Proses Sains
Standard Pembelajaran: mengukur dan menggunakan nombor
Objektif Pembelajaran: Di akhir pengajaran murid dapat
Menunjuk cara untuk mengukur dengan menggunakan alat dan
unit piawai dengan teknik yang betul serta merekod dalam jadual
secara sistematik dan lengkap
Aktiviti:
1. murid mengukur menggunakan alat penyukat isi padu
ceacair tidak piawai
2. murid mengukur menggunakan alat penyukat isi padu
cecair piawai dengan betul
3. murid merekod bacaan isi padu air dengan tepat
4. murid mengira dan membandingkan bilangan item di dalam
kumpulan yang berlainan.
KPS: Mengukur dan menggunakan nombor
Refleksi:

Masa:
11.30pagi
12.30 pagi
Mata

Program Transisi
Tajuk: Pra Nombor
Aktiviti:
1. mengenal masa, hari dan waktu

Pelajaran:
Matematik
Kelas:
1 Bijak

2. murid berbual dan menamakan aktiviti-aktiviti yang


dilakukan oleh murid mengikut masa/hari/waktu
3. murid berkumpul dalam kumpulan dan menampal gambargambar aktiviti mengikut masa.

Anda mungkin juga menyukai