Anda di halaman 1dari 1

Masa:

8.10 pagi 9.10


pagi
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
2 Bijak

Masa:
9.10pagi 10.10
pagi
Mata Pelajaran:
Matematik
Kelas:
1 Bijak

ULANGKAJI PEPERIKSAAN
Bidang : nombor dan operasi
Tajuk :perpuluhan
Standard Kandungan: membandingkan nilai pepruluhan
Standard Pembelajaran:
membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga sifar
perpuluhan sembilan, dengan berpandukan lipatan kertas,
garis nombor dan gambarajah
Objektif Pembelajaran: murid berupaya
Membandingkan nilai perpuluhan dengan betul
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti membanding nilai perpuluhan menggunakan
gambar
2. Aktiviti yang mana lebih besar menggunakan keratan
gambar
3. Membandingkan perpuluhan tanpa gambar
4. Membuat lembaran kerja
Pentaksiran: Lisan dan bertulis
Refleksi :
ULANGKAJI PEPERIKSAAN
Bidang : nombor dan operasi
Tajuk :tambah dan tolak
Standard Kandungan: tambah dan tolak dalam lingkungan
100
Standard Pembelajaran:
menggunakan strategi tertentu bagi membina dan
menyatakan fakta asas tambah
Objektif Pembelajaran: murid berupaya
Menambah menggunakan bentuk lazim
Cadangan Aktiviti :
1. Aktiviti menambah secara spontan
2. Aktiviti menambah nombor lingkungan 20
menggunakan kreativiti murid
3. Memperkanalkan bentuk lazim
4. Mengedarkan lembaran kerja
Pentaksiran: Lisan dan bertulis
Refleksi :